Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Určenie čerpania dovolenky za kalendárny rok

Kategória: Dovolenka Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

V praxi možno identifikovať problém, resp. pochybnosti, pokiaľ ide o určovanie dovolenky za príslušný kalendárny rok – napr. 2021 a následné prenášanie dovolenky do ďalšieho kalendárneho roka. V tejto súvislosti sa javí ako vhodné pozrieť sa na ustanovenia § 111 ZP – určovanie dovolenky a § 113 ZP – prenášanie dovolenky.

Stanovisko:

Podľa prvej vety § 111 ods. 1 ZP:

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ ... tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka.

Podľa tretej vety § 111 ods. 1 ZP:  

Zamestnávateľ je povinnýurčiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

Pri interpretácii tohto ustanovenia možno urobiť nasledujúce poznámky:

  1. možno sa domnievať, že zákonodarca tu myslí určenie čerpania aktuálnej dovolenky za príslušný kalendárny rok, t. j. v roku 2021 má podľa § 111 ods. 1 ZP na mysli dovolenku za rok 2021 a nie za rok 2020. Až na toto ustanovenie nadväzuje ustanovenie § 113 ods. 2 ZP o prenášaní dovolenky do ďalšieho kalendárneho roka, ak sa nemohlo určiť čerpanie v príslušnom kalendárnom roku, za ktorý dovolenka vznikla,
  2. určenie je v minimálnej výmere štyri týždne, t. j. v takej výmere, ako vyžaduje aj smernica EÚ 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.