Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Výpoveď kvôli korone? Kedy je neplatná a kedy vzniká nárok na odstupné?

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. Zdroj: banos.blog.sme.sk

Súčasná situácia spôsobená šírením ochorenia COVID-19 nie je jednoduchá pre nikoho z nás. Obzvlášť ohrození sa cítia zamestnanci pracujúci v prevádzkach, ktoré musia byť v dôsledku ochranných opatrení uzavreté. 

Aj keď počty nakazených sú v posledných dňoch nízke a mnohé, doposiaľ uzatvorené prevádzky sa už otvárajú, nejeden zamestnávateľ sa napriek tomu potýka s nemalými ekonomickými problémami. Z tohto dôvodu možno predpokladať, že niektorí zamestnávatelia budú na túto skutočnosť reagovať znižovaním počtu svojich zamestnancov.

Hoci prepúšťanie zamestnancov by nepochybne malo byť krajným riešením, pre zamestnávateľov sa toto môže javiť ako najjednoduchšie východisko z nepriaznivej ekonomickej situácie. Je však šíriaca sa pandémia legitímny dôvod na ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa? 

V akejkoľvek zlej situácii sa zamestnávateľ nachádza, skončiť pracovný pomer so zamestnancom môže len na základe zákona a spôsobom, akým ustanovuje zákon.

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Dohoda o skončení pracovného pomeru je jednou z možností ukončenia pracovného pomeru počas korona krízy. Ide o dvojstranný právny akt, takže na to, aby bola dohoda platná s ňou musí prejaviť súhlas zamestnávateľ i zamestnanec. Zákonník práce ustanovuje, že dohoda musí byť písomná.

V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru:

  • ak to zamestnanec požaduje, alebo
  • ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo sa zamestnanec stane nadbytočným, alebo zamestnanec podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu zo zdravotných dôvodov (§ 63 ods. 1 písm. a) b) a c) Zákonníka práce). Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru z jedného 
  • z týchto dôvodov, zamestnanec má nárok na odstupné.

Výpoveď

Ďalšou možnosťou, akou môže dôjsť k skončeniu pracovného pomeru je výpoveď. Výpoveď je jednostranný právny akt, preto na jej p

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.