Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zamestnávanie v strednej a východnej Európe

Kategória: Pracovný pomer Zdroj: Accace

Flexibilná legislatíva v oblasti zamestnávania je základnou podmienkou pre vznik nových spoločností a rast existujúcich, či vytváranie nových pracovných miest. Krajiny strednej a východnej Európy majú v oblasti pracovného práva svoje špecifiká, no napriek tomu stále ostávajú zaujímavé pre investorov.

Prinášame vám prehľad pracovného práva v Európe a porovnanie jednotlivých aspektov medzi krajinami ako je Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo.

Pracovné zmluvy na dobu určitú

Podľa miestnej legislatívy existujú dva typy pracovných zmlúv: na dobu určitú a dobu neurčitú. V prípade zmlúv na dobu určitú stanovuje zákon niekoľko podmienok a obmedzení.

Vybraná krajina

Zmluva na dobu určitú

 

Možnosť predĺženia*

 

SLOVENSKO

2 roky

2 x

ČESKÁ REPUBLIKA

3 roky

2 x

MAĎARSKO

5 rokov

0/nešpecifikované**

POĽSKO

2 roky a 9 mesiacov

2 x***

RUMUNSKO

3 roky

2 x****

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

nemá minimálnu ani maximálnu dobu trvania pracovnej zmluvy na dobu určitú.

0/nešpecifikované*****

 

* Zmluva uzatvorená po maximálnej dobe predĺženia sa automaticky stáva zmluvou na dobu neurčitú.
** HU – Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú alebo opätovné uzatvorenie do šiestich mesiacov od ukončenia predchádzajúceho pracovného pomeru na dobu určitú je možné len v prípade oprávneného záujmu zamestnávateľa. V prípade, že je pracovný pomer na dobu určitú predĺžený alebo sa uzavrie ďalší pracovný pomer na dobu určitú do 6 mesiacov odo dňa ukončenia predchádzajúceho a pracovný pomer je ponúknutý na rovnakej alebo inej pracovnej pozícii, skúšobná doba nemôže byť určená.
***PL – Doba 2 roky a 9 mesiacov sa vzťahuje na celkovú dobu trvania po sebe uzatvorených zmlúv.

****RO – Medzi tými istými stranami je možné uzavrieť najviac tri po sebe nasledujúce pracovné zmluvy na dobu určitú. Po sebe nasledujúce pracovné zmluvy sú uzatvorené do 3 mesiacov od skončenia pracovnej zmluvy na dobu určitú a každá z nich nesmie trvať viac ako 12 mesiacov. V dôsledku toho je zákonom určená maximálna lehota trvania zmlúv na dobu určitú uzatvorenú medzi tými istými stranami, a to 60 mesiacov. Táto doba teda predstavuje celkovú dĺžku trvania prvej zmluvy na 36 mesiacov plus

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.