Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zmeny v sociálnom poistení od 1. januára 2023

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Dňa 23. októbra 2018 bola schválená novela č. 317/2018 Z. z. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), pričom časť ustanovení tejto novely nadobúda účinnosť 1. januára 2023. V článku objasníme, aké zmeny nastanú pri odvode poistného u osôb pracujúcich na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Na účely sociálneho poistenia si študenti (pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov) a dôchodcovia (pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti) majú právo určiť, resp. zvýhodniť  dohodu, z ktorej príjem do výšky 200 eur mesačne (vrátane) bude oslobodený od odvodov poistného na dôchodkové poistenie (starobné a invalidné poistenie). Ide o tzv. inštitút odvodovej výnimky, pri ktorom sa výnimka z platenia poistného na dôchodkové poistenie uplatňuje písomne u zamestnávateľa prostredníctvom oznámenia a čestného vyhlásenia k príslušnej dohode. Ak má dohodár viacero dohôd, výnimku si môže uplatniť v príslušnom mesiaci iba na jednu dohodu.

Od 1. 1. 2023 sa tento druh odvodovej výnimky premenoval a zavádza sa ďalší, nový typ výnimky z platenia poistného – po novom rozlišujeme v sociálnom poistení dva typy „výnimiek“ z platenia poistného, tzv.odvodové odpočítateľné položky:

  1. odvodová odpočítateľná položka (ďalej aj „OOP“), ktorá nahrádza inštitút odvodovej výnimky u študentov (pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov) a u dôchodcov (pracujúcich na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti), ktorá sa bude uplatňovať najviac vo výške 200 eur (§ 227a zákona o sociálnom poistení – výnimka z platenia poistného na starobné a invalidné poistenie a u zamestnávateľa naviac aj výnimka z platenia poistného do rezervného fondu solidarity),
  2. odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci (ďalej aj „OOP – SP“), pri ktorej ide o nový typ „výnimky“ z platenia poistného z príjmu plynúceho z dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, ktorá sa bude uplatňovať najviac vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu spred dvoch rokov (§ 138b zákona o sociálnom poistení - výnimka z platenia poistného na starobné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti).

Odvodová odpočítateľná položka u študentov a dôchodcov

Vybrané skupiny dohodárov (študenti a dôchodcovia) si môžu aj po 1. 1. 2023 určiť dohodu, z ktorej nebudú platiť poistné na dôchodkové poistenie (avšak dôchodkovo poistení budú), t. j. uplatnia si tzv. odvodovú odpočítateľnú položku (OOP podľa § 227a zákona o sociálnom poistení). Študenti a dôchodcovia (pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov a dôchodcovia pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti) budú z dohody, v rámci ktorej si uplatnia OOP, dôchodkovo poistení nepretržite, t. j. od vzniku dohody do jej zániku. Z tohto dôvodu je zamestnávateľ povinný zamestnancov – dohodárov s uplatnenou výnimkou OOP podľa § 227a zákona o sociálnom poistení prihlásiť od 1. 1. 2023 do registra poistencov na dôchodkové poistenie; na prihlásenie použije zamestnávateľ kódy 7 a 8 pri dohode o brigádnickej práci študentov (DBPŠ), 3 a 4 pri dohode o vykonaní práce (DVP), 5 a 6 pri dohode o pracovnej činnosti (DPČ) (poznámka: dohodu so vznikom po 31.12.2022 už nebude možné prihlásiť bez dôchodkového poistenia).

Kód

Skratka

Typ zamestnanca

3

ZECD1

DVP (dohoda o vykonaní práce) s pravidelným príjmom

4

ZECD1N

DVP (dohoda o vykonaní práce) s nepravidelným príjmom

5

ZECD2

DPČ (dohoda o pracovnej činnosti) s pravidelným príjmom

6

ZECD2N

DPČ  (dohoda o pracovnej činnosti) s nepravidelným príjmom

7

ZECD3

DBPŠ (dohoda o brigádnickej práci

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.