Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Smart dokumenty

Dohoda o pracovnej činnosti

Kategória: Dohody

Uzatvára sa na vykonanie pracovnej činnosti, ktorá nie je určená výsledkom práce v porovnaní s dohodou o vykonaní práce, pričom rozsah tejto dohodnutej pracovnej činnosti nesmie prekročiť 10 hodín týždenne.

Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. Dobu trvania dohody možno vymedziť buď určením časového okamihu alebo termínu alebo viazať jej trvanie a následné skončenie na určitú, objektívnu existujúcu skutočnosť, o ktorej možno predpokladať, že nastane a bude trvať určitý čas a skončí.

Dohoda o vykonaní práce musí byť uzatvorená v písomnej forme. Nedodržanie písomnej formy spôsobuje absolútnu neplatnosť takéhoto právneho úkonu vo väzbe na § 17 ods. 2 ZP a na takýto právny úkon sa nahliada, ako by nebol účastníkmi urobený. Dohoda o vykonaní práce musí byť uzatvorená v predstihu, najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.