Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2024

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 vo 4. štvrťroku 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Ekonomika SR sa v  poslednom štvrťroku  minulého roka udržala v pluse Objem HDP vo 4. štvrťroku 2023 mierne vzrástol  medziročne aj medzikvartálne, čo v súhrne za celý rok udržalo rast ekonomiky nad 1 %.

Zamestnanosť a priemerná mesačná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v decembri a za celý rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Reálne zárobky v roku 2023 rástli vo väčšine odvetví, pokles zamestnanosti sa však nezastavil Priemerná mzda v roku 2023 rástla medziročne vo všetkých desiatich sledovaných odvetviach, v siedmich z nich dokonca dvojciferným tempom. Rast miezd bol ...

Webinár z oblasti pracovného práva 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Aj v tomto roku sa môžete tešiť na ďalší skvelý webinár renomovaných autorov kníh a článkov z oblasti pracovného práva vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Odborníci z praxe majú pre vás pripravené množstvo užitočných informácií a sú pripravení zodpov...

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny majú nový nástroj na podporu znevýhodnených ľudí

Kategória: Aktuality Autor/i: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie majú možnosť získať kvalitné odborné poradenstvo, ktoré im pomôže uplatniť sa na trhu práce. Na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sa môžu zapojiť do národného projektu Individualizovaný a komplexný prístu...

Dôchodky 2023 v číslach: Medziročne pribudlo viac ako 13 a pol tisíc poberateľov dôchodkov

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripravila štatistický prehľad o medziročnom vývoji počtu poberateľov dôchodkových dávok. Porovnala štatistické údaje z decembra 2023 a rovnakého obdobia roka 2022, na základe ktorého počet poberateľov rozličných druhov dôchodko...

Projekt na aktiváciu dlhodobo nezamestnaných spustia od 1. apríla 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustí od 1. apríla 2024 Projekt na aktiváciu dlhodobo nezamestnaných. Týmto projektom podľa sa plní aj požiadavka Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Sociálna poisťovňa pripomína rodičom: Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy nevystavuje lekár. Vyplní ju rodič a potvrdzuje škola

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína rodičom, že v prípade, ak si želajú čerpať dávku ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/škôlky/detských jaslí, nie je potrebné kvôli žiadosti o dávku navštevovať ošetrujúceho lekára. Žiadosť vypĺňa rodič a následne ju potv...

SZČO a dobrovoľne poistené osoby, nezabudnite uhradiť nové výšky poistného za január 2024 do 8. februára

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a dobrovoľne poisteným osobám (DPO) blížiaci sa dátum splatnosti poisteného. Odvody na sociálne poistenie v novej výške za mesiac január 2024 je potrebné uhradiť do 8. februára...

Sociálna poisťovňa bude rodičovský dôchodok vyplácať jednorazovo v júni 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína, že na základe novely zákona o sociálnom poistení bude tento rok rodičovský dôchodok vyplácať jednorazovo v júni 2024. Urobí tak automaticky v jednej úhrnnej splátke, teda nie mesačne ako to pre tento rok predpokladala...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.