Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa bude rodičovský dôchodok vyplácať jednorazovo v júni 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína, že na základe novely zákona o sociálnom poistení bude tento rok rodičovský dôchodok vyplácať jednorazovo v júni 2024. Urobí tak automaticky v jednej úhrnnej splátke, teda nie mesačne ako to pre tento rok predpokladala pôvodná právna úprava.

Rodičovský dôchodok vyplácala Sociálna poisťovňa jednorazovo v jednej úhrnnej splátke aj za rok 2023 a v tomto roku sa pôvodne malo prejsť na mesačnú výplatu dávky. Od tohto roku sa však rodičovský dôchodok na základe novely zákona bude vyplácať takisto jednorazovo v jednej úhrnnej splátke, a to v nasledovných lehotách:

  • v júni príslušného kalendárneho roka – vyplatí sa všetkým poberateľom dôchodku, ktorí splnia podmienky nároku na rodičovský dôchodok do 30. júna príslušného kalendárneho roka alebo
  • v mesiaci nasledujúcom po mesiaci jún príslušného kalendárneho roka, ak sa dôchodok, od ktorého výplaty je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, ešte v júni príslušného kalendárneho roka nevyplácal (napríklad: ešte nebol priznaný starobný dôchodok, nebol dovŕšený dôchodkový vek a pod.).

Viac informácií o rodičovskom dôchodku a podmienkach nároku na jeho priznanie sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/dochodkove-poistenie/rodicovsky-dochodok/ako-poziadat-o-rodicovsky-dochodok


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.