Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Január 2024

Ministerstvo práce prijme opatrenia na zvýšenie kvality inšpekcie práce s ohľadom na ochranu pracujúcich

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

V tomto roku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prijme sériu konkrétnych opatrení na zvýšenie kvality a efektivity inšpekcie práce na Slovensku. Riešenia sú zamerané na dodržiavanie pracovnoprávnej legislatívy, informovanie ľudí o ich...

Rezort práce zjednodušil podávanie výkazu o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Jednoduchšie a efektívnejšie. Také budú povinnosti zamestnávateľov. Každá firma či organizácia, ktorá zamestnáva viac ako 20 ľudí, musí podľa zákona o službách zamestnanosti, dať prácu aj občanom, ktorí majú zdravotné postihnutie.

Mýty o minimálnej mzde narazili na európsku smernicu

Kategória: Aktuality Autor/i: KOZ SR

Chystané a medializované zmeny ministerstva práce, aby sa minimálna mzda automaticky stanovila ako 60 % priemernej mzdy (a vrátila sa tak do podoby pred Krajniakovou legislatívnou zmenou v roku 2020), pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú inak, op...

Potvrdenie o neuložení právoplatnej pokuty za nelegálne zamestnávanie od 1.1.2024

Kategória: Aktuality Autor/i: NIP

Od 1. januára 2024 sa informačný systém ochrany práce v časti týkajúcej sa zákazu nelegálneho zamestnávania stal informačným systémom verejnej správy na účely zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Sociálna poisťovňa proaktívne upozorňuje živnostníkov na zmeny poistného od januára 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2024. Živnostníci d...

Sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) bude v roku 2024 vo výške 4 percent

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) vo výške 5,50 % sa v roku 2024 mení na 4 %. Vyplýva to z tzv. zákona lex konsolidácia, ktorý bol po schválení v Národnej rade SR a podpise prezidentkou SR publikovaný s účin...

Ľahšie cestovanie a jednoduchší prístup do spoločenského života pre držiteľov preukazov ŤZP

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

Ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú držiteľmi preukazov ŤZP, budú môcť v rámci krajín Európskej únie používať jednotný preukaz ŤZP.

Podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne z Plánu obnovy a odolnosti prostriedky na podporu individuálneho profesíjneho rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

SZČO a dobrovoľne poistení: Vypočítajte si poistné od 1. januára 2024 v nových kalkulačkách

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2024 pripravila nové kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby. Kalkulačky sú zv...

Od 1. januára 2024 je možné požiadať o príspevok za prácu v obecnej polícii, Sociálna poisťovňa zverejnila tlačivo žiadosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa zverejnila tlačivo, na základe ktorého je možné požiadať o príspevok za prácu v obecnej polícii. Ide o novú pravidelnú peňažnú dávku pre bývalých príslušníkov obecnej polície. Nárok na ňu žiadateľ spĺňa za predpokladu, ak dosiah...

Nárok na materské majú od nového roka aj absolventky škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

Od 1. januára sa rozširuje nárok na materské pre absolventky stredných a vysokých škôl s ukončeným štúdiom.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.