Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2024

Slovensku chýba strategické smerovanie, osobná zodpovednosť sa naďalej nevyvodzuje

Kategória: Aktuality Autor/i: NKÚ

V tridsiatom roku svojho pôsobenia Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR ukončil 35 kontrolných akcií v 135 subjektoch, ktorým adresoval 227 odporúčaní na zlepšenie stavu a riešenie nedostatkov. Výročná správa o kontrolnej činnosti NKÚ za rok 2023 upoz...

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach vo februári 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Nominálne mzdy rástli vo všetkých odvetviach, v niektorých však naďalej klesala zamestnanosť Nominálne mzdy boli medziročne vyššie naprieč všetkými odvetviami, dvojciferným tempom rástli v 3 z nich. Aj reálny rast miezd zaznamenalo až 9 odvetví, m...

Vekový manažment by mal byť základnou výbavou personálnej politiky každého zamestnávateľa

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Demografické zmeny, starnutie populácie, automatizácia a robotizácia vnášajú do pracovného prostredia aj ďalšie dynamické zmeny. Tieto sú úzko späté s problematikou starnutia zamestnancov v pracovnom procese. Odpovede na tieto výzvy sa už po 21. k...

Hodnota bodu pre úrazové dávky sa v tomto roku zvýšila na 28,60 eura

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok, je v tomto roku 28,60  eura. V predchádzajúcom roku predstavovala sumu 26,08 eura, hodnota bodu sa teda zvýšila o 2,52 eura.

Národný inšpektorát práce: elektronické podanie žiadosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce dáva do pozornosti možnosť podania žiadosti aj elektronickou formou.

Zamestnávatelia, plánujete vyslať svojich pracovníkov do štátov EÚ? Zúčastnite sa bezplatného poradenského stretnutia

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Pozývame vás na podujatie pre slovenských zamestnávateľov so zameraním na vysielanie pracovníkov v stavebnom sektore, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 25. apríla 2024 v Bratislave.

Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Kategória: Aktuality Autor/i: ACCACE/Zuzana Sokolová Senior Payroll Accountant

V zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a zmien je zamestnávateľ povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím pod...

Rezort práce predstavuje ďalší balík projektov na podporu zamestnanosti

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

Súbor troch nových projektov je zameraný na vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných, motivovanie ľudí k zotrvaniu na novom pracovnom mieste a uľahčenie si nájdenia práce odchovancom centier pre deti a rodiny.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.