Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Matej Drotár

Počet článkov autora: 7


Odchodné a odstupné po dovŕšení 65 rokov N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Chcel by som sa opýtať ohľadom odstupného, resp. odchodného pre kolegyňu, ktorá už chcela ísť do dôchodku, no rozmyslela si to a odísť chce až po dovŕšení 65 rokov, ktoré dovŕši v októbri 2022. (Máme problém ohľadom nástupu novej kolegyne, lebo do...

Odmietnutie žiadosti o dovolenku N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Kolegyňa bola dvakrát na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Vrátila sa 25. augusta 2022 ako vychovávateľka. Na MD odišla v októbri 2016, vtedy už nemala ani deň dovolenky. V septembri 2022 dostala za 6 rokov 22 dní dovolenky navyše okrem...

Postup pri nespĺňaní bezúhonnosti zamestnanca N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V auguste 2021 uchádzač o zamestnanie na pozíciu pedagogického zamestnanca poskytol údaje na odpis z registra trestov OÚ. Od 1. 9. 2021 uchádzač nastúpil do zamestnania na pozíciu pedagogiký asistent podpísaním čestného vyhlásenia o bezúhonnosti. ...

Prerušenie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Dňa 17. 8. 2020 nám bola doručená žiadosť o povolenie prerušiť pracovnú činnosť od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 podľa § 82 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Zamestnanci na dohodu a práca z domu N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Zamestnanec okrem činnosti školského špeciálneho pedagóga vykonáva na dohodu o pracovnej činnosti v rozsahu 5 hodín týždenne činnosť asistenta učiteľa. Je aj u zamestnancov zamestnaných na dohodu o pracovnej činnosti možnosť vykonávať prácu z domu...

Zmluvy upratovačiek – doba určitá a neurčitá N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Na škole pracovala upratovačka, ktorá išla na materskú dovolenku. Na jej pracovnú pozíciu nastúpila iná (V.H.), ktorá mala pracovnú zmluvu na dobu určitú - zástup počas materskej dovolenky upratovačky (K.S.). Aj tá nastúpila po čase na materskú do...

Zrušenie pracovného miesta organizačnou zmenou N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Zamestnankyňa sa vráti po rodičovskej dovolenke, počas jej trvania na jej miesto nebola prijatá iná zamestnankyňa a toto pracovné miesto chcem organizačnou zmenou zrušiť. Je potrebné toto miesto zrušiť ešte pred jej nástupom? Kedy jej môžem dať z ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nedostatok pracovných síl nepovažuje Zákonník práce za dôvod pre odlišné odmeňovanie N

Publikované:

Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl na trhu práce spôsobuje fenomén, ktorý sa prehlbuje predovšetkým v oblasti priemyselnej výroby a sektorov s prevahou manuálnej (monotónnej) práce. Keďže zamestnávatelia majú reálny problém s náborom nových zamestnancov, snažia sa ich motivovať rôznymi benefitmi a zvýhodneniami oproti „starým“ zamestnancom.

Dovolenka za odpracované dni N

Publikované: