Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Odmietnutie žiadosti o dovolenku

Publikované: Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Kolegyňa bola dvakrát na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Vrátila sa 25. augusta 2022 ako vychovávateľka. Na MD odišla v októbri 2016, vtedy už nemala ani deň dovolenky. V septembri 2022 dostala za 6 rokov 22 dní dovolenky navyše okrem riadnej dovolenky od 25.8. do 31.12., teda okrem 16 dní. Spolu teda 38 dní. Teraz je tehotná. Oznámila nástup na MD 1. mája 2023. Má 2,75 dní dovolenky ako zostatok z roku 2022, má 22 dní dovolenky, čo dostala ako skrátenú dovolenku za 6 rokov MD a RD, za rok 2023 bude mať 45 dní? Oznámila mi, že nenastúpi už 9. januára 2023, lebo chce vybrať všetky svoje dovolenky (68 dní) a má právo aj na 7 dní doprovodu a 7 dní návštevy lekára. Môžem odmietnuť jej žiadosť o dovolenku? 

Podľa § 101 Zákonníka práce zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.

Podľa § 105 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

Ako výkon práce sa v súlade s § 144a Zákonníka práce posudzuje aj doba materskej dovolenky.

Vyššie uvedené nároky na dovolenku priznáva zamestnancovi Zákonník práce, za predpokladu splnenia vyššieho uvedených podmienok a správneho výpočtu. Vzhľadom k počtu dní dovolenky

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.