Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Konto pracovného času

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD. Zdroj: Pracovný čas

Konto pracovného času bolo zavedené ako osobitný nástroj na rozvrhovanie pracovného času (najprv popri tzv. flexikonte) a neskôr ako jediný nástroj tohto typu. Z hľadiska organizácie pracovného času ide o spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času.

Konto pracovného času upravuje § 87a ZP, ktorý ustanovuje všeobecné pravidlá. Keďže ide o spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, uplatnia sa aj tie pravidlá § 87 ZP, ktoré nie sú v rozpore s pravidlami podľa § 87a ZP, a tie pravidlá, ktoré § 87a ZP výslovne neupravuje.

Ak § 87a ZP neupravuje osobitné pravidlo pre nejakú situáciu, uplatní sa napr. pri výpočte dovolenky za kalendárny rok pravidlo ustanovené v § 104 ZP. Keďže rozsah práce v jednotlivých kalendárnych rokoch môže kolísať (a to aj vzhľadom až na prípadne 30-mesačné vyrovnávacie obdobie), treba sa zaoberať otázkou, aký rozsah dovolenky zamestnancovi v kalendárnom roku patrí.

Ak sa napríklad v kalendárnom roku č. 1 odpracuje menej pracovných zmien (t. j. na zápornom účte konta pracovného času sa naakumulujú mínusové hodiny) – rozsah dovolenky za kalendárny rok prepočítaný na dni je nižší, a ak sa v ďalšom kalendárnom roku odpracuje viac pracovných zmien (t. j. plní sa kladný účet konta pracovného času) – rozsah dovolenky za kalendárny rok prepočítaný na dni je vyšší.

Osobitné pravidlo vyjadruje § 130 ods. 5 ZP – uvedenie informácie o stave konta (t. j. zostatok konta – kladný, resp. záporný) pri vyúčtovaní mzdy.

Konto pracovného času zabezpečuje, že práca nadčas nebude prácou nadčas, ale vyššou potrebou práce, ktorá bude plniť kladný účet konta pracovného času, a prekážka v práci na strane zamestnávateľa nebude prekážkou v práci, ale nižšou potrebou práce, ktorá bude plniť záporný účet konta pracovného času.

V praxi sa treba veľmi podrobne zaoberať rôznymi pravidlami, keďže Zákonník práce upravuje len nevyhnutné minimum, napr. dovolenka určená na deň, kde odpadla zmena z dôvodu nižšej potreby práce, alebo na deň, na ktorý bol určený výkon práce vyplývajúci z kladného účtu konta pracovného času, prekážka v práci, napr. dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca počas niekoľkých mesiacov a „osud“ jeho konta pracovného času – dlh, prebytok hodín – maže sa, nemaže sa? Ako bolo už uvedené v texte, tieto otázky komplexne rozoberá kniha o konte pracovného času.

Zavedenie konta pracovného času a forma dohody

Konto pracovného času možno zaviesť výlučne u zamestnávateľov, kde pôsobia zástupcovia zamestnancov a za podmienky ich súhlasu. V ostatných prípadoch (a to aj v prípade súhlasu zamestnanca) sa jeho zavedenie vylučuje (pozri § 87a ods. 1 ZP vo väzbe na § 12 ods. 1 ZP).

V odbornej literatúre sa vedie spor o to, či dohoda o zavedení konta pracovného času je právny úkon, keďže napr. zamestnanecká rada nemá spôsobilosť na právne úkony. V praxi však dohody medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou o konte pracovného času bývajú formulované ako právne úkony (rieši sa teda aj ich možno

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.