Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Kontrola zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Zamestnanec, ktorého lekár uznal za dočasne práceneschopného (pre chorobu, úraz a pod.) a poberá nemocenské dávky za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je v čase tejto dočasnej práceneschopnosti povinný dodržiavať liečebný režim.

Ošetrujúci lekár dočasne práceneschopného zamestnanca informuje, v akom rozsahu môže vykonávať bežné denné aktivity (vzhľadom na aktuálny zdravotný stav). Dodržiavaním liečebného režimu sa rozumie napr. povinnosť užívať predpísané lieky, dodržiavať pokojový režim a oddych na lôžku, vystríhať sa všetkého, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť dobu liečenia, dostaviť sa v určený deň na lekársku prehliadku, dodržiavať čas vychádzok určený

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.