Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Miesto pobytu zamestnanca počas čerpania dovolenky

Kategória: Dovolenka Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Takmer pravidelne sa stretávame v ostatnom období s otázkami týkajúcimi sa možnosti zisťovania pobytu zamestnanca počas čerpania dovolenky podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“).

Zamestnanci sa dopytujú, či zamestnávateľ od nich môže takúto informáciu požadovať a v akom rozsahu, zamestnávatelia sa dopytujú, v akej štruktúre a v akom rozsahu môžu túto informáciu uchovávať po jej získaní, a to aj s ohľadom na právny režim ochrany osobných údajov.

 

 

 

Na schválenie čerpania dovolenky využívajú zamestnávatelia často tlačivá, ktoré sú univerzálne pre akéhokoľvek zamestnávateľa a obsahujú požiadavky na informácie, ktoré môže zamestnávateľ spracúvať len výnimočne a za špecifických okolností.

Táto informácia nie je pre zamestnávateľa potrebná, a teda je v rozpore so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov, nie je nevyhnutná na dosiahnutie účelu čerpania dovolenky zo strany zamestnanca (keďže obsahom je realizácia práva súkromnoprávnej povahy zo strany zamestnanca).

Vo všeobecnosti musíme rozlišovať právny základ pre získanie takejto informácie zo strany zamestnávateľa vo vzťahu k realizácii obsahu pracovnoprávneho vzťahu a následne vo vzťahu k ochrane osobných údajov zamestnanca, kde informácia o mieste pobytu zamestnanca počas dovolenky bezpochyby patrí.

Základné východisko spočíva v premise, že počas čerpania dovolenky realizuje zamestnanec svoje právo na oddych a zotavenie a všetky otázky a aktivity súvisiace s jej trávením spadajú do rámca jeho súkromného a rodinného života.

Spracúvanie akýchkoľvek informácií zo strany zamestnávateľa o okolnostiach, za ktorých zamestnanec trávi svoju dovolenku, by potom odporovalo ustanoveniu čl. 11 Základných zásad Zákonníka práce, ktoré uvádza, že zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s jeho kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú má vykonávať, vykonáva alebo vykonával.

Miesto pobytu zamestnanca na dovolenke tak v žiadnom ohľade takýto údaj alebo informáciu nepredstavuje, a preto ho zamestnávateľ nemôže od zamestnanca požadovať, ani ho získavať od tretích osôb.

Výnimku z uvedenej výnimky explicitnej pracovno

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.