Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Určenie pracovnej kategórie na základe posudkov a prijatie rozhodnutia

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Ak vás zaujímajú odpovede na otázky: "Kto určuje, aké sú faktory práce pri jednotlivých pozíciách? Kto určuje, či je posudok v súlade s BOZP a jednotlivými faktormi zaťaženia? Kto kontroluje, či je možné na základe lekárskeho posudku podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov? Pri takomto ukončení pracovného pomeru sa posudzujú len zdravotné dôvody súvisiace s prácou?", prečítajte si článok, v ktorom sa dozviete viac.

Od posudzovania zdravotnej spôsobilosti a vydania lekárskeho posudku ošetrujúcim lekárom treba odlišovať posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov podľa zákona a ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Tento zákon kategorizuje práce do štyroch skupín podľa ich zdravotného rizika, na základe čoho upravuje rozdielne povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu. 

Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, lekársky posudok na účely tohto zákona je výsledok posúdenia:

  1. zdravotnej spôsobilosti na prácu,
  2. zdravotného stavu v súvislosti s uznaním choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania,
  3. bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach na zdraví.

Podľa § 16 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. lekársky posudok vydáva poskytovateľ a posudzovanie podľa odseku 1 vykonáva poskytovateľom určený lekár. Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. lekársky posudok sa vydáva na žiadosť osoby, ktorej sa má posudzovanie týkať, alebo na žiadosť právnickej osoby so súhlasom takejto osoby. 

Posudzovanej zdravotnej spôsobilosti zamestnancov upravuje osobitný zákon č. 355/2007 Z. z. o ochra

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.