Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Výpoveď počas núdzového stavu

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. Róbert Bános, Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Opatrenia prijaté v dôsledku šírenia koronavírusu sa dotýkajú každého z nás. Súčasná situácia je náročná nielen pre zamestnávateľov, ale aj pre zamestnancov, ktorí majú obavy z možnej straty zamestnania.

Ani núdzový stav či mimoriadna situácia v krajine totiž pre zamestnancov neznamenajú ochranu pred výpoveďou alebo inou formou skončenia pracovného pomeru. V každom prípade, ku skončeniu pracovného pomeru môže dôjsť len na základe zákona a spôsobom, aký zákon ustanovuje, bez ohľadu na to, v akej ťažkej situácii sa zamestnávateľ nachádza.

Spôsoby skončenia pracovného pomeru počas núdzového stavu

Výpoveď

Jedným zo spôsobov, akým môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, je výpoveď. Ide o jednostranný právny akt, pre ktorého platnosť nie je potrebný konsenzus oboch strán.

Zatiaľ čo zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov uvedených v Zákonníku práce, ktoré napriek vzniknutej pandémii ostávajú nezmenené.

Vzhľadom na koronakrízu sa budú zamestnávatelia zrejme najčastejšie opierať o § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, t. j. dôvod nadbytočnosti. Nevyhnutným predpokladom na uplatnenie tohto výpovedného dôvodu je však písomné rozhodnutie zamestnávateľa o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce.

Rozhodnutie zamestnávateľa musí byť ale vydané ešte pred tým, ako bude zamestnancovi daná výpoveď.

Pokiaľ ide o zamestnávateľa, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, tak dôvodom skončenia je aj skutočnosť, že sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia, a to uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú.

Je potrebné zdôrazniť, že zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu nadbytočnosti (nejde o výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu) iba vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce, alebo zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

Zamestnávateľ si tak v zmysle uvedeného musí splniť tzv. ponukovú povinnosť, inak môže byť pracovný pomer skončený neplatne.

Každá výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Zákon ustanovuje, že ak zame

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.