Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zavedenie dočasného odpustenia odvodov na sociálne poistenie z dôvodu zníženia ceny potravinárov

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. augusta 2023 je účinná novela č. 274/2023 Z. z. zákona o sociálnom poistení, ktorá v obdobíod 1. augusta 2023 do 31. januára 2024 zaviedladočasné odpustenie odvodov na sociálne poistenie,  ktorú tvoria odvody zamestnávateľa vykonávajúceho hlavnú činnosť v sektore Potravinárstva vo vybraných triedach divízii SK NACE.  Aký to bude mať dopad na spracovanie mzdového účtovníctva a vykazovanie odvodov na sociálne poistenie vás oboznámime v tomto článku.

Dočasné odpustenie odvodov zamestnávateľa sa bude týkať  poistného na nemocenské poistenie, ktorého sadzba je 1,4 % z vymeriavacieho základu, poistného na starobné poistenie vo výške 14 % z vymeriavacieho základu, poistného na invalidné poistenie vo výške 3 % z vymeriavacieho základu, poistného na poistenie v nezamestnanosti vo výške 1 % z vymeriavacieho základu a poistného do rezervného fondu solidarity vo výške 4,75 % z vymeriavacieho základu. Odpustenie odvodov sa uplatní maximálne do výšky vymeriavacieho základu zamestnancov na úrovni aktuálnej minimálnej mzdy (700 € pre rok 2023), pričom uvedenú výšku poistného (odvodovej úľavy) bude považovať štát, resp. Sociálna poisťovňa pri uplatňovaní budúcich nárokov z poisteného systému zo strany poistencov za zaplatenú (ušlé poistné kryje štát). Nad úrovňou minimálnej mzdy budú vymeriavacie základy podliehať štandardným sadzbám sociálneho poistenia podľa platnej legislatívy. Prvýkrát sa odpustenie odvodov uplatní pri spracovaní výplat za mesiac august 2023 (poistné sa platí štandardne v septembri 2023) a poslednýkrát pri spracovaní výplat za mesiac január 2024 (poistné sa platí štandardne vo februári 2024).

Okruh zamestnávateľov, ktorých sa týka dočasné odpustenie odvodov

Zákon upravuje, že dočasné odpustenie odvodov na sociálne poistenie sa týka len tých zamestnávateľov, ktorí vykonávajú hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú:

 • v sekcii A pod názvom POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV, ale len v zákonom vymedzených triedach, konkrétne ide o:
  • 01.41 Chov dojníc,
  • 01.42 Chov ostatného dobytka a byvolov,
  • 01.45 Chov oviec a kôz,
  • 01.46 Chov ošípaných,
  • 01.47 Chov hydiny.
 • v sekcii C pod názvom PRIEMYSELNÁ VÝROBA v divízii 11 trieda 11.07 pod názvom Výroba nealkoholických nápojov, produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd a v divízii 10 pod názvom Výroba potravín;  v divízii 10  sa však odpustenie odvodov vzťahuje len na zákonom vymedzené triedy a nakoľko je divízia 10 veľmi rozsiahla, uvádzame len triedy, na ktoré sa odpustenie odvodov nevzťahuje:
  • 10.52 Výroba zmrzliny,
  • 10.62 – Výroba škrobu a škrobových výrobkov,
  • 10.72 – Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva a koláčov,
  • 10.82 – Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek,
  • 10.92 – Výroba a príprava krmív pre domáce zvieratá.

 Hlavná ekonomická činnosť je ekonomická činnosť vedená v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci v znení neskorších predpisov.

Zamestnávateľ (vyššie uvedený) nie je povinný platiť poistné za všetkých svojich zamestnancov, teda ani za tých, ktorí vykonávajú inú činnosť, ako je hlavná činnosť zamestnávateľa vo vybraných triedach (napr. administratívni pracovníci). Rozhodujúci nie je ani charakter právneho vzťahu, to znamená, že odpu

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.