Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2023

Stravné pre zamestnancov od 1. júna opäť vyššie

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Sumy stravného pre zamestnancov sa od 1. júna 2023 opäť zvýšia. Vyplýva to z najnovšieho opatrenia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Minimálna hodnota stravného lístka sa zo súčasnej sumy 5,10 eura zvýši o takmer 40 centov, konkrétn...

Informácia k predkladaniu podrobnej fotodokumentácie zachytávajúcej stavebné práce

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku zverejnenie informácie k predkladaniu podrobnej fotodokumentácie zachytávajúc...

Sociálna poisťovňa informuje: Preddavok na dôchodku nikdy nežiadame vrátiť

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

V súvislosti s medializovanými vyjadreniami o preddavkovej výplate dôchodku Sociálna poisťovňa zdôrazňuje, že preddavkovú výplatu dôchodku nikdy nežiada vrátiť. Dôchodok vypláca preddavkovo vtedy, keď je preukázané, že dôchodok bude žiadateľovi pr...

Absolventi môžu nájsť uplatnenie na trhu práce aj cez projekty úradov práce

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Na trh práce prichádzajú v máji prví tohtoroční absolventi stredných a vysokých škôl. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny im ponúkajú viaceré nástroje pre uľahčenie ich cesty na trh práce. Okrem sprostredkovania širokej ponuky pracovných pozícií...

Nezamestnanosť poklesla najvýraznejšie za 1,5 roka

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Nezamestnanosť v apríli klesla najvýraznejšie od októbra 2021. Hlavný ukazovateľ PDU sa znížil z marcových 4,29 percenta na 4,08 percenta. Na celoštátnej úrovni poklesol medzimesačne o 0,21 percentuálneho bodu, v Košickom kraji dokonca o 58 stotín...

Práca v zahraničí: Žiadosť o prenosný dokument A1 už môžete podať elektronicky

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii služieb. Zjednodušila proces vydávania prenosných dokumentov A1 (PD A1) pre prácu v zahraničí, o ktorý ju ročne požiada približne 120 tisíc klientov väčšinou papierovou formou. Po novom môžu klienti o ...

Rodičovský dôchodok: Ako postupovať, ak v rozhodnutí o dávke chýbajú údaje o deťoch

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Na Sociálnu poisťovňu sa v posledných dňoch obracajú klienti s otázkami, ako majú postupovať, ak im v Rozhodnutí o priznaní rodičovského dôchodku chýbajú údaje o dieťati/resp. viacerých deťoch. Tento nesúlad mohol vzniknúť v dôsledku nesprávnych ú...

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v marci 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

S poklesom reálnych miezd naďalej zápasí väčšina odvetví Zamestnanosť sa zvýšila vo väčšine sledovaných sektorov, len v troch z nich prišlo k jej zníženiu. Rast nominálnych miezd naprieč ekonomikou mierne spomalil, ale zrýchlilo sa tempo poklesu r...

Sociálna poisťovňa v máji vypláca rodičovský dôchodok takmer 852 tisíc poberateľom

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Najväčšia skupina dôchodcov už v týchto dňoch dostáva rodičovský dôchodok za svoje pracujúce deti. Sociálna poisťovňa hromadne spracovala a vypláca takmer 852 tisíc dávok. Poberatelia, ktorým na rodičovský dôchodok vznikol nárok, ho dostanú vo svo...

Automatický vstup do II. piliera je už v platnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

1. mája 2023 vstúpila do účinnosti ďalšia časť novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá zavádza automatický vstup do II. piliera, a to pri vzniku prvého dôchodkového poistenia v I. pilieri do veku 40 rokov. Zároveň zostáva zachovaný do...

Na podporu zvyšovania zručností vynaložil rezort práce za posledný rok desiatky miliónov eur

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Podpora vzdelávania je podľa rezortu práce kľúčovou činnosťou pri efektívnej podpore zamestnanosti a znižovaní počtu ľudí bez práce. Aktuálne je v gescii ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny spustených viacero projektov a opatrení, ktoré p...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.