Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - August 2023

Výška minimálnej mzdy pre rok 2024 bude v sume 750 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov sa na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR dohodli na sume minimálnej mzdy pre rok 2024 vo výške 750 eur. Historicky druhýkrát sa tak dohodli na vyššej sume ako určuje zákonný automat. N...

Nezamestnanosť sa v júli udržala pod hranicou štyroch percent

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

PDU, hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, dosiahol v júli úroveň 3,98 percenta. Medzimesačne stúpol o šesť stotín percentuálneho bodu, pri porovnaní s vlaňajším júlom klesol o 0,62 percentuálneho bodu. Nezamestnanosť sa už tretí mesiac udržala pod h...

Rozširujeme Elektronický účet poistenca: Šesť nových funkcionalít, menej návštev pobočiek

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa naďalej pokračuje v elektronizácii svojich služieb tak, aby v jednotlivých životných situáciách svojim poistencom ušetrila návštevy pobočky, či telefonáty a emaily. Do portfólia Elektronického účtu poistenca (EUP) tak po zásadne...

Zrušenie pandemického ošetrovného a súvisiace povinnosti zariadení sociálnych služieb od 1. septembra 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

V súvislosti s prijatou novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  Sociálna poisťovňa od 1. septembra 2023 prestane uplatňovať ustanovenia týkajúce sa pandemického ošetrovného, ktoré sa poistencom poskytovalo od začatia krízovej situác...

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júni 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Odvetvia redukovali počty zamestnancov, ale až v polovici z nich v júni vzrástli okrem nominálnych miezd aj mzdy reálne Väčšina sledovaných odvetví zápasila aj v júni s poklesom zamestnanosti, viac zamestnancov ako pred rokom mali len 3 z 10 mesač...

Od 1. septembra 2023 sa končí vyplácanie pandemického ošetrovného

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí ešte poberajú pandemické ošetrovné, že od 1. septembra 2023 prestane túto dávku vyplácať. Zrušenie pandemického ošetrovného znamená, že od 1. septembra 2023 bude Sociálna poisťovňa poskytovať ošetrov...

SZČO: Nezabudnite si upraviť novú výšku platby poistného a uhradiť ho po prvý raz do 8. augusta 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2022 podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca 2023, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl 2023 im uplynie 8...

Nezamestnanosť v júni: Ukazovateľ PDU klesol vo všetkých okresoch pod 10 percent

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Zvýšený prílev absolventov vysokých škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie spôsobil v júni mierny nárast nezamestnanosti. Hlavný ukazovateľ PDU po štyroch mesiacoch poklesu v júni medzimesačne nepatrne vzrástol na úroveň 3,92 percenta. Napriek...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.