Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie – najčastejšie otázky z praxe

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Novela Zákonníka práce zákonom č. 76/2021 Z. z. rozšírila možnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi okrem stravovacej poukážky aj finančný príspevok na stravovanie. V súvislosti s vyplácaním finančného príspevku na stravovanie sa v praxi objavilo veľa otázok zo strany zamestnávateľov, a preto odpovede na niektoré z nich nájdete v tomto príspevku.

Príklad:

Zamestnávateľ doteraz poskytoval svojim zamestnancom stravovacie poukážky, ktoré im dával na začiatku mesiaca, resp. používal aj postup, že dobil kredit na stravovacej karte po spracovaní dochádzky. Výplatný termín zamestnávateľa je 10. deň v mesiaci.  

V súvislosti s vyplácaním finančného príspevku na stravovanie zamestnancov má nasledujúce otázky:

Môžem vyplácať finančný príspevok vo výplatnom termíne?

Zákonník práce nestanovuje presný čas vyplácania finančného príspevku, t. j. či sa má vyplácať k 1. dňu mesiaca, vo výplatnom termíne alebo v inom čase. Zamestnávateľ musí splniť jedinú podmienku, a to vyplatiť finančný príspevok vopred, t. j. má slúžiť zamestnancovi na zaplatenie jedla (nejde o refundáciu nákladov na jedlo).

Ak je splnená podmienka, že finančný príspevok je poskytovaný vopred, môže sa vyplácať aj vo výplatnom termíne. 

Môžem vyplatiť finančný príspevok za mesiac jún vo výplate vyplácanej za mesiac jún 10. júla?

Finančný príspevok sa musí poskytovať vopred na zakúpenie jedla rovnako ako stravovacia poukážka (gastrolístok) a stravný lístok. Nejde o „refundáciu“ nákladov zamestnanca na už zakúpené jedlo. Zamestnávateľ teda nemôže poskytovať finančný príspevok spätne, t. j. vyplatiť sumu upravenú vo väzbe na skutočný čas výkonu práce zamestnanca (napr. bez dní prekážok v práci, dovolenky) dodatočne.

Z tohto hľadiska zamestnávateľ musí zvoliť postup, akým bude vyplácať finančný príspevok vopred a kedy ho bude vyplácať:

Model č. 1:

Zamestnávateľ vypláca finančný príspevok tak, aby bol pripísaný zamestnancovi k 1. dňu v mesiaci. V tomto prípade je zjavné, že finančný príspevok na jún má zamestnanec k 1. júnu.

Informácie , či zamestnancovi vznikol nárok na finančný príspevok na mesiac jún v plnom rozsahu alebo nie, má zamestnávateľ až k 30. júnu. Reálne túto skutočnosť nevie plne premietnuť do finančného príspevku za júl – ak pripisuje sumu finančného príspevku k 1. dňu v mesiaci, v tomto prípa

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.