Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Monitorovanie zamestnancov na pracovisku

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Róbert Bános, Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

S monitorovaním zamestnancov na pracovisku sa v praxi stretávame stále častejšie. Istú zásluhu na tom má skutočnosť, že v súčasnej dobe charakteristickej rýchlym technologickým rozvojom už úplne neplatí pravidlo, že pracovný čas využívame výhradne na prácu. Nepochybne žiaden zamestnávateľ nestojí o to, aby jeho zamestnanci namiesto výkonu práce lustrovali sociálne siete, venovali sa online nakupovaniu, prípadne používali pracovný mail či auto na súkromné účely.

S cieľom uistiť sa, či sa zamestnanci  počas pracovnej doby skutočne venujú práci, zavádzajú mnohí zamestnávatelia rôzne kontrolné mechanizmy, ako napríklad lokalizáciu polohy zamestnanca pomocou GPS počas služobnej cesty, kamerový systém na pracovisku, sledovanie webstránok prezeraných zamestnancami a podobne. Je však zamestnávateľ oprávnený takýmto spôsobom zasahovať do súkromia zamestnanca? Sú takéto zásahy v súlade s právnymi predpismi?

Právo na súkromie ako jedno zo základných ľudských práv nepochybne prislúcha i zamestnancom. Je však nutné zdôrazniť, že na druhej strane je právo zamestnávateľa vykonávať kontrolu a dohľad nad pracovným výkonom zamestnanca, a taktiež právo primeraným spôsobom zabezpečovať ochranu vlastného majetku. Z tohto dôvodu nie je súkromie na pracovisku úplne nedotknuteľné. Pri posudzovaní miery súkromia na pracovisku judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva stanovuje tzv. dôvodné očakávanie súkromia. V zmysle neho zamestnanec môže dôvodne očakávať súkromie, ak z pokynov zamestnávateľa či z vnútropodnikových predpisov nemožno vyvodiť opak. 

V zmysle slovenskej legislatívy síce je monitorovanie činnosti zamestnancov možné, no len v zákonom presne vymedzených mantineloch. Kľúčovým ustanovením o kontrolovaní zamestnancov je § 13 ods. 4 Zákonníka práce, v zmysle ktorého: „Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil.“ Zákon ďalej uvádza, že ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania.“

Z  uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že monitorovanie zamestnancov je možné len vtedy, keď zá

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.