Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Pluralita odborových organizácií a spor o reprezentatívnosť

Kategória: Kolektívne pracovné právo Autor/i: JUDr. Jana Mikušová, Advokátska kancelária bratis.law

Právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje, aby u zamestnávateľa pôsobilo viac odborových organizácií. Príspevok je zameraný na objasnenie, aké je ich postavenie v prípade kolektívneho vyjednávania a uzatvárania kolektívnej zmluvy.

Zamestnanci si na ochranu svojich záujmov vo vzťahu k zamestnávateľovi vytvárajú zástupcov zamestnancov. V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) rozoznávame tri formy zástupcov zamestnancov, a to:

  • odborová organizácia,
  • zamestnanecká rada a 
  • zamestnanecký dôverník.

Jednotlivé formy zástupcov zamestnancov sa u zamestnávateľa môžu kreovať v závislosti od počtu zamestnancov konkrétneho zamestnávateľa. Navzájom sa odlišujú právnym základom ich vzniku, právnym postavením a  rozsahom ich oprávnení, ktoré im právny poriadok priznáva.

Najširší rozsah oprávnení priznáva Zákonník práce odborovej organizácii. Odborová organizácia je občianske združenie, ktoré získava právnu subjektivitu zaevidovaním na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z. n. p.).

V minulosti bolo celkom bežné, že u jedného zamestnávateľa pôsobila len jedna odborová organizácia, avšak právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje, aby si zamestnanci toho istého zamestnávateľa založili viacero odborových organizácií, čím realizujú svoje ústavné právo združovať sa s cieľom ochrany svojich hospodárskych a sociálnych záujmov.

Riešenie otázky existencie viacerých odborových organizácií u jedného zamestnávateľa, tzv. plurality odborových organizácií, je upravené v Zákonníku práce a odlišuje sa v závislosti od toho, či ide o individuálne alebo kolektívne pracovnoprávne vzťahy.

Zákonník práce predpokladá, že ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, je zamestnávateľ povinný v situáciách, kedy kolektívna zmluva alebo všeobecne záväzné právne pre

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.