Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Spôsob zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom

Kategória: Personalistika Autor/i: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Zdroj: publikácia Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Zamestnávateľ zabezpečuje pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú jeho vlastnými zamestnancami alebo dodávateľským spôsobom poskytovateľmi pracovnej zdravotnej služby.

Pracovná zdravotná služba z radov vlastných zamestnancov

Zamestnávateľ zabezpečuje pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú jeho vlastnými zamestnancami; sú so zamestnávateľom v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami realizujú najmä zamestnávatelia, ktorí sú zdravotníckymi zariadeniami alebo veľké podniky, ktoré zamestnávajú lekárov a verejných zdravotníkov napr. v rámci svojho zdravotného strediska.

Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4

Zamestnávateľ má vlastný tím pracovnej zdravotnej služby, ktorého súčasťou je minimálne pracovný lekár a verejný zdravotník. Títo zdravotnícki pracovníci vykonávajú dohľad nad pracovnými podmienkami; pracovný lekár vykonáva aj posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu.

Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 alebo 2

Zamestnávateľ môže zabezpečiť dohľad nad pracovnými podmienkami vlastným zamestnancom niekoľkými spôsobmi, a to okrem tímu pracovnej zdravotnej služby aj:

  • samostatne lekárom s určenou špecializáciou (v odbore pracovné lekárstvo, služby zdravia pri práci, verejné zdravotníctvo alebo všeobecné lekárstvo),
  • samostatne verejným zdravotníkom.

Poznámka:       

Od 1. decembra 2017 nevykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby – dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnanec, ktorý je bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom z dôvodu nedostatočnej odbornej erudície na vykoná

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.