Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Evidencia analytických údajov v sociálnom poistení od 1. januára 2023

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 1/2023

Od 1. 1. 2023 musia zamestnávatelia oznamovať Sociálnej poisťovni analytické údaje o svojich zamestnancoch. V tomto článku vás oboznámime o aké údaje zamestnanca ide a v akej lehote je zamestnávateľ povinný splniť oznamovaciu povinnosť.

Nový typ evidencie údajov o zamestnancoch

Od 1. 1. 2023 vzniká v sociálnom poistení nový typ evidencie údajov zamestnanca pod názvom evidencia analytických údajov zamestnanca. Podľa ust. § 232a zákona č. 317/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 317/2018 Z. z.“) je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca od vzniku do zániku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo právneho vzťahu fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu. Evidencia analytických údajov obsahuje:

• číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí,

• číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce.

• dohodnutý rozsah pracovného času,

• počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu zo zárobkovej činnosti zúčtovanému na výplatu za mesiac,

Ak poistenie zamestnanca vzniklo pred 1. januárom 2023 a trvá aj po 31. decembri 2022, zamestnávateľ vedie v evidencii analytických údajov zamestnanca tieto údaje za obdobie od 1. januára 2023.

Analytické údaje o zamestnancovi je zamestnávateľ povinný oznámiť v zákonom stanovenej lehote Sociálnej poisťovni, ktorá ich bude následne zhromažďovať a tieto údaje použije na hodnotenie vývoja hospodárenia Slovenskej republiky, tvorbu a hodnotenie efektívnosti a účinnosti verejných politík vo vlastnom informačnom systéme. Podľa § 170 zákona o sociálnom poistení používanie údajov zhromaždených v informačnom systéme je výhradným právom Sociálnej poisťovne.

Druhy analytických údajov

Od 1. 1. 2023 je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu 4 nových analytických údajov zamestnanca, a to od vzniku do zániku dôchodkového poistenia každého zamestnanca. Evidenčná povinnosť sa vzťahuje na každý právny vzťah zamest

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.