Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Minimálna mzda na rok 2023

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: RUŽIČKA AND PARTNERS

Dňa 27. augusta 2022 bolo v Zbierke zákonov SR publikované Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Oznámenie č. 300/2022 Z. z.) o výške minimálnej mzdy na rok 2023.

Minimálna mzda na rok 2023 sa zvyšuje

a) zo súčasnej sumy 646 EUR za mesiac pre rok 2022 na sumu minimálnej mzdy 700 EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, čo predstavuje zvýšenie o 54 EUR, a 

b) zo sumy 3,713 EUR na sumu 4,023 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR súčasne tiež oznámilo sumy minimálnych mzdových nárokov podľa § 120 ods. 8 Zákonníka práce na rok 2023 (Oznámenie č. 301/2022 Z. z.). To znamená, že vyššie uvedená suma minimálnej mzdy sa zvyšuje v závislosti od stupňa náročnosti práce, a to nasledovne:

a) suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň:

Stupeň náročnosti práce

Suma minimálneho mzdového nároku

1

700 EUR za mesiac

2

816 EUR za mesiac

3

932 EUR za mesiac

4

1 048 EUR za mesiac

5

1 164 EUR za mesiac

6

1 280 EUR za mesiac

b) suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín:

Stupeň náročnosti práce

Suma minimálneho mzdového nároku

1

4,023 EUR za hodinu

2

4,690 EUR za hodinu

3

5,356 EUR za hodinu

4

6,023 EUR za hodinu

5

6,690 EUR za hodinu

6

7,356 EUR za hodinu

Charakteristika jednotlivých stupňov náročnosti práce príslušného pracovného miesta je uvedená v prílohe č. 1 k Zákonníku práce. Pracovné miesto je súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje, v rámci druhu práce dohodnutéh

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.