Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Práca nadčas a pracovná pohotovosť pri dohodách

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD. Zdroj: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

V § 223 ods. 2 ZP sa stanovuje, že zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť (§ 96 ZP) a prácu nadčas (§ 97 ZP).

Pojem práca nadčas (§ 97 ZP): „Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.“

Zákonník práce nevyžaduje a ani nerieši rozvrhovanie, organizáciu pracovného času u dohôd, okrem určenia maximálnej dĺžky pracovného času počas 24 hodín, počas týždňa a minimálneho odpočinku. Neurčuje však, ako sa má organizovať práca v jednotlivých týždňoch, ako plánovať prácu a pod.

Keďže sa zamestnancovi neurčujú pracovné zmeny, nie je tu ani práca nad rozsah pracovných zmien z hľadiska Zákonníka práce. Samozrejme, ak v praxi zamestnávateľ urobí zamestnancovi na dohodu rozvrh práce na konkrétny týždeň (či už ad hoc na konkrétny týždeň alebo je to priamo dohodnuté v dohode, kedy sa práca bude vykonávať), vystane aj otázka práce mimo tohto určenia.

Príklad:

Z dohody o pracovnej činnosti vyplýva, že práca sa má vykonať v čase medzi 9.00 h a 14.00 h, a to v pondelok 5 hodín a v utorok 5 hodín. Zamestnanec prácu vykonal v pondelok aj v utorok, t. j. spolu 10 hodín. Môže mu zamestnávateľ určiť alebo sa s ním dohodnúť na výkone práce v stredu v rozsahu 5 hodín?

Vzhľadom na to, že Záko

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.