Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Prekážka v práci alebo dovolenka?

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancom čerpanie dovolenky, ak im nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky v práce na jeho strane? V príspevku nájdete odpovede na otázky, či v takomto prípade uplatiť prekážky v práci alebo dovolenku.

Právna situácia: 

Zamestnávateľ odstavuje výrobu na niekoľko dní pre prechodný nedostatok surovín. Z tohto dôvodu nemôže zamestnancom prideľovať prácu. V mnohých prípadoch ide o pondelky a piatky. Zamestnávateľ však nariaďuje na tieto dni čerpanie dovolenky s tým, že sa odvoláva na dodržanie Zákonníka práce (napr. § 111, resp. § 250b). Ako sa na takýto postup pozerať z hľadiska práva? Môže zamestnávateľ v situácii, keď vie, že bude mať na určitý čas prekážku v práci, rozhodnúť, že nariadi zamestnancovi čerpanie dovolenky? A môže určovať takéto čerpanie dovolenky?

Stanovisko:

Účel regulácie prekážky v práci: zamestnávateľ nemôže z dôvodu na jeho strane (napr. prestoj podľa § 142 ods. 1 ZP) zamestnancovi prideľovať prácu. Keďže zamestnanec nemôže dosahovať zárobok výkonom práce, zamestnávateľ musí zamestnancovi platiť kompenzáciu – náhradu mzdy (výšku určuje zákon, prípadne kolektívna zmluva).

Účel regulácie dovolenky: forma doby odpočinku, ktorá je dlhšia ako nepretržitý denný odpočinok a nepretržitý odpočinok v týždni a slúži na regeneráciu pracovnej sily (dovolenka na zotavenie) v dlhších časových úsekoch – Zákonník práce ustanovuje čerpanie vcelku, resp. ak sa štiepi na časti, tak minimálne jedna časť musí byť najmenej 14 dní.

V tomto prípade sú dve základné otázky:

  1. či zamestnávateľ môže určiť čerpanie dovolenky, ak v čase určovania dovolenky už vie, že v danom čase bude mať prekážku v práci?
  2. či môže určovať čerpanie dovolenky po dňoch (n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.