Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Prekážky v práci a zavedenie skrátenej práce (Kurzarbeit)

Kategória: Prekážky v práci Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

V čase pandémie mnohí zamestnávatelia a zamestnanci „objavili“ v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") inštitút prekážok v práci. Najmä zamestnávatelia u ktorých nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zistili, že ak nemôžu zamestnancovi prideľovať prácu, naďalej sú za neho v rámci pracovnoprávnych vzťahov zodpovední a namiesto mzdy sú mu povinní poskytovať náhradu mzdy.

Prekážky v práci na strane zamestnávateľa

V zmysle § 142 ods. 3 Zákonníka práce, ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2 (napr. prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín, poveternostné vplyvy), zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Zákonník práce v § 134 presne určuje, akým spôsobom sa priemerný zárobok zamestnanca určí. Zjednodušene ide o priemerný zárobok za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, pričom sa zisťuje zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v tomto období. Priemerný zárobok preto môže byť niekedy vyššia suma, než je základná mzda dohodnutá v pracovnej zmluve. Vplyv na priemerný zárobok majú napríklad poskytnuté náhrady mzdy za obdobie práceneschopnosti, dovolenku, ale aj vyplatené bonusy a odmeny.

Zamestnávateľ napriek tomu, že zamestnanec nepracuje a negeneruje preňho žiadny zisk, má nárok na náhradu mzdy vo výške 100 % priemerného zárobku. Výnimkou z tohto pravidla sú nepriaznivé poveternostné vplyvy (vtedy je zamestnancovi vyplácaná náhrada mzdy vo výške najmenej 50 % jeho priemerného zárobku).

Iba v prípade, ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou, najmenej však 60 % jeho priemerného zárobku.

Systém skrátenej práce v Nemecku

V prípade prekážok v práci, hoci zamestnanec pracuje menej alebo vôbec, z dôvodu, že zamestnávateľ mu nemá akú prácu prideliť, nejde o skrátenú prácu v pravom význame slova. Pojem skrátená práca je z nemčiny kurz Arbeit (krátka práca). Ide o systém, v ktorom sa zamestnanci a zamestnávatelia dohodnú alebo sú nútení akceptovať redukciu pracovného času a aj vyplatenej mzdy. Tento systém predpokladá zahrnutie štátu, ktorý pokrýva spravidla časť mzdy dotknutých zamestnancov s cieľom zachrániť pracovné miesta v ekonomike. Systém skrátenej práce pochádza z Nemecka.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.