Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Uzatvorenie dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za existencie prekážky v práci

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Zdroj: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Môže zamestnávateľ uzatvoriť so zamestnancom dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v prípade, ak existuje prekážka v práci na strane zamestnanca? Ako má postupovať, ak zamestnanec na dohodu o vykonaní práce odpracuje v priebehu roka maximálny ročný limit odpracovaných hodín, no má záujem ešte pracovať? Na konkrétnych príkladoch si vysvetlíme, ako treba postupovať.

Príklad:

Môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti so zamestnankyňou, ktorá je podľa § 166 ods. 2 ZP na rodičovskej dovolenke (prekážka v práci na jej strane podľa § 141 ods. 1 ZP) a ktorá už má uzatvorenú pracovnú zmluvu na rovnakú činnosť? Ako je to v prípade iného zamestnávateľa?

Ak sa zamestnankyni poskytuje pracovné voľno podľa § 141 ods. 1 ZP, pričom sa uvoľňuje z pracovného pomeru v plnom rozsahu z dôvodu rodičovskej dovolenky (prehĺbenie starostlivosti o dieťa), javí sa ako problematické (názory odbornej literatúry – je to vylúčené, rovnaký názor má aj autor tejto knihy), aby zamestnávateľ na tento čas zároveň uzatvoril dohodu o pracovnej činnosti, ktorou by sa v menšom rozsahu mala pokrývať tá istá práca.

Na tieto účely sa zmluvné strany môžu dohodnúť na znížení rozsahu pracovného úväzku (napr. dodatok o skrátení pracovného času na dobu určitú), pričom však rodičovská dovolenka netrvá (Zákonník práce nepozná pojem čiastočná rodičovská dovolenka). Ak chce žena/muž pracovať popri starostlivosti o dieťa, môže sa so zamestnávateľom dohodnúť na vhodnej úprave pracovného času, na kratšom pracovnom čase (napr. na 4 hodiny denne) podľa § 164 ods. 2 ZP, prípadne o to zamestnávateľa požiadať a zamestnávateľ má povinnosť takejto žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzk

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.