Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Kategória: Personalistika Zdroj: publikácia Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Ktoré ustanovenia Zákonníka práce sa týkajú odmeňovania zamestnancov pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru? 

Odmena

Zákonník práce (na rozdiel od pojmu mzda – pozri § 118 ZP) nevymedzuje pojem odmena.

Odmenou je peňažné plnenie, prípadne aj plnenie peňažnej hodnoty (odmena v naturálnom plnení) poskytovaná zamestnancovi za prácu.

Obsahovo sem nebude spadať napr. príspevok na stravovanie, cestovné náhrady, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

V tejto súvislosti možno uviesť, že § 41 ods. 10 ZP o tom, že: „Zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania“ sa na dohody nevzťahuje (je to už druhá časť Zákonníka práce a § 223 ods. 2 ZP na toto ustanovenie neodkazuje. Zároveň v § 62 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti obsahuje pojem „zá­kladná zložka mzdy“, čo je pojem používaný v kontexte pracovného pomeru (pozri § 119 ods. 3 ZP) – „Zamestnávateľ je pri zverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy“ a nie v kontexte dohôd (hoci nemožno vylúčiť, že aj odmena nemôže byť viaczložková).

Zložky odmeny

Zákonník práce používa pojem odmena a nevymedzuje otázku zložiek odmeny – základná zložka odmeny a ďalšie zložky odmeny. V praxi však odmena môže byť členená na zložky: časová, výkonnostná + zvýhodnenie za prácu atď. Platí tiež, že samotná časová ani výkonnostná zložka odmeny nemusí byť vo výške minimálnej mzdy, ale odmena nesmie byť nižšia ako minimálna mzda (pozri ďalej).

Minimálna mzda a odmena

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.