Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Prekážky v práci z dôvodov všeobecného záujmu

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Označenie „všeobecný záujem“ je použité z dôvodu, že tieto prekážky nevyjadrujú osobný záujem zamestnanca, resp. vyjadrujú ho len sekundárne (napr. bezplatné darovanie krvi je motivované presvedčením zamestnanca, ale slúži všeobecnému záujmu), a teda vyjadrujú primárne všeobecný či verejný záujem.

Prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu sa delia na prekážky z dôvodu:

Mierne problematické je zaradenie výkonu odborovej funkcie, keďže táto je nielen v §  136 ods.  2 a 3 ZP (ale aj v iných ustanoveniach napr. §  157 ods.  3 ZP) riešená rovnako (porovnateľne) ako výkon odborovej funkcie.

Poskytovanie pracovného voľna pri prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu

Základné pravidlo upravuje v prvej vete §  136 ods.  1 ZP: „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času.“

Znenie §  136 ods.  1 ZP možno rozložiť na tieto „prvky“:

  • skutočnosti, pri ktorých sa poskytuje pracovné voľno – v tomto prípade sa poskytuje pracovné voľno na výkon verejných funkcií (pozri §  137 ods.  2 ZP), výkon občianskych povinností (pozri §  137 ods.  4 ZP), výkon iných úkonov vo všeobecnom záujme (pozri §  137 ods.  5 ZP),
  • pracovné voľno sa poskytuje na nevyhnutne potrebný čas – nevyhnutne potrebný čas v tomto prípade zodpovedá času, počas ktorého nevyhnutne trvala uvedená prekážka v práci (napr. činnosť svedka – dĺžka pojednávania, cesta naň a späť, t.  j. v akom rozsahu zamestnanec objektívne nemohol vykonávať prácu pre zamestnávateľa a pod.) a vyplýva z okolností konkrétneho prípadu,
  • túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času – v prípade niektorých prekážok v práci je zjavné, že vznikajú na základe určitého príkazu (napr. predvolanie na súd) alebo na základe určitej náhlej situácie (pri poskytnutí prvej pomoci). Z tohto hľadiska zamestnanec v mnohých prípadoch neovplyvňuje, kedy nastanú. V prípade činností podľa §  137 ZP ide často o činnosti, ktoré nemožno vykonať mimo pracovného času zamestnanca.

Príklad:

Zamestnanec s miestom výkonu práce v Trnave má naplánovanú pracovnú zmenu na 5. december od 8.00 h do 16.30 h a je predvolaný na súd (OS Bratislava V) ako svedok na 10.00 h. Prekážka v práci zasiahla do pracovného času.

Zamestnanec má právo na ospravedlnenie neprítomnosti v pr

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.