Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2023

Priority prepojenia zručností a trhu práce

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR Zdroj: MPSVaR SR

Prepojenie zručností a trhu práce, a s tým súvisiace politiky štátu, boli hlavnými témami stretnutia štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Juraja Káčera a riaditeľky Centra OECD pre podnikanie, malé a stredné podniky, ...

Ministerstvo práce navrhuje zvýšenie stravného

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona o cestovných náhradách navrhuje zvýšiť sumy stravného pre zamestnancov. Reaguje tým na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. S cieľom zmierniť dopa...

Zamestnávatelia a SZČO: Odložili ste si splatnosť poistného v januári 2021? Blíži sa jeho splatnosť, je potrebné ho uhradiť do konca marca

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a zamestnávateľom, ktorí počas pandémie požiadali o odklad poistného za mesiac január 2021, že na jeho úhradu ostáva už len niekoľko dní. Povinnosť uhradiť ho majú do piatka 31...

Sociálna poisťovňa zvyšuje dôchodky pracujúcim dôchodcom za rok 2022, dostanú ich v apríli

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa zvyšuje viac ako 156 000 starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov. Ide o skupinu tzv. pracujúcich dôchodcov, ktorým sa dôchodok zvyšuje za získané obdobie dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku za rok 202...

V centrále NKÚ sa konala e-Konferencia o kontrole vo svete IT

Kategória: Aktuality Autor/i: NKÚ Zdroj: NKÚ

Bratislava 22. marca 2023 - O úrovni digitalizácie a informatizácie na Slovensku, zisteniach z kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR v tejto oblasti, ako aj o tom, kam chceme túto oblasť posunúť, sa diskutovalo na pôde kontrolného úradu v Brati...

Nezabudnite na správne kontaktné údaje v daňovom priznaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Finančná správa SR Zdroj: Finančná správa SR

Na plnenie daňových povinností musia myslieť aj občania Ukrajiny, ktorí našli na Slovensku dočasné útočisko a zamestnali sa. Aj v ich prípade totiž vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022. Finančná správa v tejto súvis...

Sociálna poisťovňa začína posielať prvé rozhodnutia o priznaní rodičovského dôchodku

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa už začala rozhodovať o nároku na rodičovský dôchodok. Týka sa to zatiaľ nových žiadateľov o  priznanie  starobného dôchodku, o ktorých Sociálna poisťovňa rozhoduje po 28. februári 2023. V najbližších dňoch im tak spolu s rozhodn...

Generálny pardon 2023: Zistite si, či ste odovzdali povinné mesačné výkazy poistného cez vyhľadávač chýbajúcich výkazov

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v súčasnosti postupne uplatňuje na dlžníkov, ktorí splnili podmienky, generálny pardon. Jednou z podmienok (pre zamestnávateľov a zahraničné SZČO) je aj predloženie chýbajúcich výkazov poistného. Sociálna poisťovňa preto pre dlž...

Výzva z plánu obnovy Seal of Excellence

Kategória: Aktuality Autor/i: MH SR

Úrad vlády SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR vyhlásil výzvu zameranú na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) a sú z Bratislavského kraja. Celkový objem prostriedkov vo výzve je 9...

Pozor na platnosť certifikátov na starších občianskych preukazoch

Kategória: Aktuality Autor/i: Finančná správa SR Zdroj: Finančná správa SR

BRATISLAVA – 16.03.2023: Finančná správa v súvislosti s podávaním daňových priznaní za rok 2022 pripomína klientom, ktorí aktívne používajú kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a ich občiansky preukaz (OP) bol vydaný do 20. júna 2021, že platno...

Online daňová poradňa Finančnej správy SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Finančná správa SR

BRATISLAVA – 17.03.2023: Finančná správa podáva daňovníkom pomocnú ruku pri vypĺňaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2022. Posledné dva marcové týždne im bude okrem štandardných komunikačných kanálov k dispozícii aj online poradňa na...

Slovenskí spotrebitelia nemajú dostatočnú ochranu zo strany štátu

Kategória: Aktuality Autor/i: NKÚ

Bratislava 17. marca 2023 – Ochrana práv spotrebiteľov na Slovensku v uplynulom období stagnovala, aj keď existuje výrazný priestor na jej zvýšenie. Vyplynulo to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorý sa pozrel na problematiku oc...

Hodnota bodu pre úrazové dávky sa v tomto roku zvýšila na 26,08 eura

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok, je v tomto roku 26,08 eura. V predchádzajúcom roku predstavovala sumu 24,22 eura, hodnota bodu sa teda zvýšila o 1,86 eura.

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v januári 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR Zdroj: Štatistický úrad SR

Zamestnanosť v januári 2023 bola medziročne vyššia vo väčšine odvetví, prepadu reálnej mzdy sa vyhli len ubytovanie a činnosti reštaurácií a pohostinstiev Počet zamestnancov sa medziročne zvýšil vo väčšine odvetví, zamestnanosť výraznejšie rástla ...

Stavebná produkcia v januári 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR Zdroj: Štatistický úrad SR

Stavebníctvo v januári zaznamenalo dvojciferný rast, potiahla ho hlavne nová výstavba Slovenské stavebníctvo v januári 2023 zaznamenalo oživenie o viac ako 15 %, rast produkcie bolo najvyšší za posledných päť rokov. Pozitívny výsledok je dôsledkom...

Priemyselná produkcia v januári 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR Zdroj: Štatistický úrad SR

Slovenský priemysel aj v januári produkoval takmer o desatinu menej ako pred rokom Produkcia priemyslu SR v januári 2023 dosiahla najnižší januárový výkon od roku 2017. V poklese bola väčšina sledovaných odvetví. V priemyselnej výrobe spomalil naj...

Legislatívna zmena: Aktivačné práce budú pomáhať adresne a účinne

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR Zdroj: MPSVaR SR

Od 1. apríla začne platiť v oblasti aktivačných prác zásadná legislatívna zmena. Cieľom rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny je zlepšiť efektivitu a adresnosť pri používaní financií na aktivačné práce a zvýšiť motiváciu ľudí bez práce nájsť si ...

Vyhláška k povinnej domácej izolácii pre pozitívnych na COVID-19 sa zruší od 20. marca

Kategória: Aktuality Autor/i: ÚVZ SR

Vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov Úrad verejného zdravotníctva SR kompletne zruší s účinnosťou od 20. marca 2023 po dohode s Ministerstvom zdravotníctva SR a odborným konzíliom. Znamená to, že osoby s CO...

Otázky a odpovede k podávaniu žiadosti o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Vzhľadom na viaceré nezrovnalosti vyskytujúce sa v praxi pri podávaní žiadosti o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné Sociálna poisťovňa opätovne pripomína základné podmienky podávania tejto žiadosti. Zároveň pripája niekoľko praktick...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.