Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Prekážky v práci na strane zamestnanca

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Prekážky v práci na strane zamestnanca sú definované v Zákonníku práce podľa rôznych dôvodov, na základe ktorých vznikli. 

V Zákonníku práce sú (v súčasnosti už nie úplne presne) rozdelené jednotlivé prekážky v práci na strane zamestnanca na tieto skupiny:

Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu (§  136 až §  138 ZP)

Sem do istej miery možno zaradiť aj „Prekážku v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti“ (§  138a ZP), keďže má súvis s prvou skupinou prekážok. V prípade „Prekážky v práci z dôvodu plnenia brannej povinnosti a z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl“ (§  139 ZP) sa táto síce v literatúre uvádza ako samostatný druh prekážky v práci, ale tiež súvisí s prvou skupinou prekážok [osobitne s §  137 ods.  4 písm.  g) ZP].

Tieto prekážky sa delia na prekážky z dôvodu:

Mierne problematické je zaradenie výkonu odborovej funkcie, keďže táto je nielen v §  136 ods.  2 a 3 ZP (ale aj v iných ustanoveniach napr. §  157 ods.  3 ZP) riešená rovnako (porovnateľne) ako výkon odborovej funkcie.

Príspevok o prekážkach v práci z dôvodu všeobecného záujmu s príkladmi si môžete prečítať tu.

 

Prekážky v práci

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.