Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2021

Materská otcov: od 1. mája 2021 už netreba písomnú dohodu otca a matky o prevzatí dieťaťa do starostlivosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Otcovia od 1. mája 2021 už nemusia k žiadosti o materské predkladať dohodu s matkou o prevzatí dieťaťa do starostlivosti. Vyplýva to z nedávno schválenej novely zákona o sociálnom poistení. Sociálna poisťovňa víta odbúranie tejto administratívnej ...

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za apríl 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za apríl 2021. Lehota splatnosti sa im predĺži do 30. júna 2021.

Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov za apríl 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Dňa 24. apríla 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdz...

Podmienky pri úrazovom príplatku COVID-19 sú upravené – dôležitá je väčšia miera rizika vzniku ochorenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Pre problém potvrdzovania, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri práci, došlo od 10. apríla 2021 k úprave formulácie podmienok pre nárok na tento úrazový príplatok.

Zvýšenie pandemickej OČR a znovuposúdenie nároku sú dve rôzne situácie. Žiadosť treba len v jednej z nich

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

V mesiaci apríl majú poistenci nárok na pandemickú OČR vo výške 75%. Sociálna poisťovňa upozorňuje klientov, že o zvýšenie pandemického ošetrovného netreba žiadať. Toto zvýšenie uskutoční Sociálna poisťovňa bez podania žiadosti a dávku im rovno vy...

MPSVR SR pripravuje projekt pomoci pre nadmerne zadlžené osoby

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Nadmerné zadlžovanie slovenských domácností je dlhodobým problémom, ktorý ešte viac prehĺbila pandemická kríza. V súčasnosti majú zadlžení občania značne obmedzené možnosti získania adekvátneho poradenstva v dlhovej oblasti. Ministerstvo chce pomá...

Situácia na trhu práce zostáva aj naďalej stabilná, voľných pracovných miest je viac

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

V marci si, už tretí mesiac po sebe, našlo prácu viac ako 10 000 nezamestnaných. Trh práce ostáva aj naďalej stabilný, miera evidovanej nezamestnanosti sa zvýšila len mierne o 0,08 p. b. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny stále evidujú viac ako...

Ako je to s platením poistného počas predĺženého podporného obdobia na výplatu nemocenského

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Dňa 10. apríla 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 130/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý s účinnosťou od 1. mája 2021 umožňuje, aby Sociálna poisťovňa za predpokladu splnenia...

Vyhláška k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad verejného zdravotníctva SR Zdroj: ÚVZSR

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil na svojej webovej stránke vyhlášku k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Pravidlá používania respirátora na pracovisku platné od 19. apríla 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

S účinnosťou od 19. apríla 2021 sa menia pravidlá používania respirátora zamestnancami pri výkone práce na vnútornom pracovisku.

Prieskum: Záujem o nábor nových zamestnancov vo firmách je najnižší za 15 rokov

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) – Firmy na Slovensku sa zatiaľ veľmi nechystajú prijímať nových zamestnancov. Zo vzorky približne 1000 firiem pôsobiacich na Slovensku zvažuje nábor nových zamestnancov len približne 23 %. Vyplýva to z prieskumu spoloč...

Priemerná výška pomoci na jedného pracujúceho dosahuje vo februári bezmála 670 €

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo počas jedného roka na udržanie zamestnanosti viac ako 1 miliardu a 402 miliónov eur a podporilo celkovo 3 798 950 mesačných príjmov zamestnancov, vrátane SZČO. Počas celého obdobia pružne r...

Prieskum: Takmer polovica CEO neočakáva návrat do "normálu" skôr ako v roku 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 15. apríla (TASR) - Riaditelia najvýznamnejších globálnych spoločností v tomto roku neočakávajú návrat k podnikaniu tak, ako ho poznali pred pandémiou. Iba tretina top manažérov verí, že sa ich firma vráti do normálneho režimu už v roku...

Nárok na dávku v nezamestnanosti po brexite

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa informuje, že na osoby, ktoré na konci prechodného obdobia (k 31. 12. 2020) podliehali právnym predpisom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a naďalej tam pracujú, sa stále uplatňujú koordinačné nariadenia. Či...

Zvýšenie pandemickej nemocenskej dávky

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa od 1. apríla do 30. apríla 2021 automaticky zvýši pandemické nemocenské dávky na 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá na...

ANALÝZA TÝŽDŇA: Miera čerpania pomoci firmám počas pandémie postupne klesala

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 10. apríla (TASR) - Miera čerpania dotačnej pomoci na udržanie zamestnanosti na Slovensku klesla z takmer 90 % odhadovaného potenciálu na začiatku pandémie na 68 % koncom roka 2020. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Národnej banky Slovensk...

S otvorením škôl a škôlok zaniká nárok na vyplácanie pandemickej OČR

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Rodičom, ktorí doteraz čerpali dávku pandemické ošetrovné (OČR) z dôvodu, že škôlka alebo škola bola pre ich dieťa uzatvorená, sa dnešným dňom, po otvorení materských škôl a 1. stupňa základných škôl, končí nárok na výplatu tejto dávky. Poistenci ...

Zamestnávatelia: Sociálna poisťovňa pripravila nový manuál pre správne vypĺňanie formulárov

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Chyby pri oznamovaní údajov a platení poistného patria k opakujúcim sa nedostatkom v komunikácii zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou a spôsobujú problémy obom stranám. Sociálna poisťovňa preto v záujme zlepšenia komunikácie pripravila pre zame...

O príspevky „Prvej pomoci“ za marec je možné žiadať do konca mája

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Záujemcovia o príspevky z projektu „Prvá pomoc“ za mesiac marec už môžu zasielať k opatreniam 2, 4A a 4B svoje žiadosti a výkazy e-mailom na adresu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Podávať ich môžu do 31. mája 2021. Všetky aktuál...

Zmena vo vydávaní preukazov a osvedčení od 1. apríla 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Dňa 01. 04. 2021 nadobudne účinnosť zákon č. 73/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákon...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.