Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2021

Zamestnávatelia: Z 13. a 14. platu je už potrebné zaplatiť sociálne odvody

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Viacerí zamestnávatelia na Slovensku poskytujú svojim zamestnancom tzv. 13. a 14. plat, najčastejšie pred letnými dovolenkami a pred vianočnými sviatkami. V tejto súvislosti im Sociálna poisťovňa pripomína, že od tohto roku už nie je výplata 13. a...

MFSR chce pomôcť podnikateľom zjednodušením účtovníctva

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 26. mája (TASR) - Väčšie využívanie elektronického vedenia účtovníctva, zvýšenie transparentnosti pri zverejňovaní účtovných závierok alebo zavedenie pravidiel, to všetko musia obsahovať výročné správy občianskych združení. Aj toto sú z...

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za máj 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za máj 2021. Lehota splatnosti sa im predĺži do 31. decembra 2023.

Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov za máj 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Dňa 21. mája 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 181/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzov...

Zamestnávatelia a SZČO: Máte možnosť odkladu splatnosti poistného aj za máj 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že vláda Slovenskej republiky dňa 19. mája 2021 schválila nariadenie vlády SR, ktoré im v čase pandémie umožňuje odklad splatnosti poistného na sociálne poist...

Zamestnávatelia a SZČO majú nové splatnosti odložených sociálnych odvodov. Termín 30. jún 2021 sa ruší

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Vláda Slovenskej republiky dňa 19. mája 2021 schválila nariadenie, ktorým sa posúva splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiace marec, máj, jún, júl, december 2020 a za mesiace január, február, marec a apríl 2021. Pôvodne mali zamestnávat...

Pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest na pracoviskách od 17. mája 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 260/2021 (zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 175/2021) bol uplynutím dňa 14. mája 2021 zrušený núdzový stav, ktorý bol na území Slovenskej republiky vyhlásený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587/202...

Na udržanie zamestnanosti ministerstvo vyplatilo už viac ako 1,6 miliardy eur

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo pandémiou dotknutým zamestnávateľom a SZČO 1 641 996 357 eur na základe viac ako 187 tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Čiastkové údaje za marec 2021 potvrdzujú skok v priemernej výške pomoc...

Finančná správa aktualizovala hodnotenie daňových subjektov

Kategória: Aktuality Autor/i: Finančná správa SR Zdroj: Finančná správa SR

Finančná správa aktualizovala hodnotenie daňových subjektov v rámci Indexu daňovej spoľahlivosti. Novým spoľahlivým subjektom oznámi hodnotenie v najbližších dňoch a budú im prináležať viaceré benefity. Nový index zasiela finančná správa po tom, č...

Počet platieb Prvej pomoci prekročil milión

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Zamestnávatelia a živnostníci už môžu žiadať o príspevky z projektu „Prvá pomoc“ za mesiac apríl pre všetky opatrenia, a to do 30. júna 2021. Na udržanie zamestnanosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo už 1 596 521 518,74 eur,...

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Národná rada SR Zdroj: NR SR

Poslanci Národnej rady  Slovenskej republiky vo štvrtok 6. mája schválili novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Vzrástol počet pracovnoprávnych sporov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo spravodlivosti SR Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Vývoj na trhu práce zasiahnutom pandémiou koronavírusu mohol významne ovplyvniť aj nápad vecí na súdy v pracovnoprávnej agende. Podľa štatistík Analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR vzrástol v roku 2020 medziročne (2019-2020) počet po...

Poslanci schválili Kurzarbeit

Kategória: Aktuality Autor/i: Národná rada SR Zdroj: NR SR

Poslanci parlamentu schválili zákon o podpore v čase skrátenej práce, ktorý bude účinný od začiatku budúceho roka.

Poistenci už môžu požiadať o predĺženie poberania nemocenského

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa od 1. mája 2021 predĺži práceneschopným poistencom poberanie dávky nemocenské. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení. Poistenci mohli doteraz túto dávku poberať maximálne 52 týždňov, po novom ju môžu dostávať dlhšie, n...

Pravidlá vstupu zamestnancov na pracoviská od 3. mája 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

S účinnosťou od 3. mája 2021 sa menia pravidlá vstupu zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.