Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2023

Choroby z povolania v SR v roku 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: ÚVZ SR

Zmeny v oblasti sociálneho zabezpečenia v prípade výkonu telepráce od 1. júla 2023 - aktualizované

Kategória: Aktuality Autor/i: ACCACE/Martina Paprčková Tax Manager Zdroj: Accace

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uzatvorilo mnohostrannú Rámcovú dohodu týkajúcu sa aplikácie článku 16 Nariadenia (ES) č. 883/2004 v prípade cezhraničnej telepráce.

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady: „Zákon“ o umelej inteligencii

Kategória: Aktuality Autor/i: ACCACE/Miriama Podskubová Senior Associate Zdroj: Accace

Významným krokom v oblasti regulácie umelej inteligencie bolo minulotýždňové zasadnutie Európskeho parlamentu, ktorý 499 hlasmi svojich poslancov podporil potrebu jednotnej úpravy danej problematiky na úrovni EÚ. Nasledovať budú rokovania s krajin...

Povinný vstup do II. piliera: Sociálna poisťovňa už odosiela informačné listy prvopoistencom

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa začala s distribúciou informačných listov o povinnom vstupe do II. piliera. Tí prvopoistenci, ktorých sa táto nová povinnosť týka a vstúpili do systému sociálneho poistenia po 1. máji tohto roka, dostanú rozhodnutie poštou alebo...

Živnostníci a SZČO: Sociálna poisťovňa vám do 21. júla oznámi, či a aké máte odvodové povinnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Na väčšinu živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) čakajú v lete zmeny, ktoré súvisia s ich odvodovými povinnosťami voči Sociálnej poisťovni. Nemusia sa obávať - Sociálna poisťovňa im už tradične do 21. júla 2023 sama oznámi...

Slovensko na zasadnutí EPSCO: Podporujeme zlepšenie pracovných podmienok pre platformových pracovníkov

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Zlepšenie pracovných podmienok a sociálnych práv ľudí, ktorí pracujú v priestore digitálnych platforiem, spolu s podporou ich udržateľného rastu boli hlavnými témami stretnutia Rady ministrov pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležito...

Nariadenie o digitálnych službách DSA

Kategória: Aktuality Autor/i: ACCACE/Miriama Podskubová Senior Associate Zdroj: Accace

Je to už viac ako pol roka čo vstúpilo do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2022/2065 o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice 2000/31/ES (akt o digitálnych službách DSA). Nižšie sme si preto pre vás pripravi...

Splňte si dovolenkové sny bez stresu: rady, na čo si dať pozor pri rezervácii letnej dovolenky on-line

Kategória: Aktuality Autor/i: MH SR

Konečne prichádza leto a s ním čas vytúžených letných dovoleniek. Či už si dovolenku zakúpite v cestovnej kancelárii alebo si ubytovanie a dopravu zarezervujete individuálne, v  tomto článku vám prinášame niekoľko dôležitých rád, na čo sa pri reze...

Od 1. júla 2023 sa o 10,1 % mimoriadne zvyšujú úrazové renty, pozostalostné úrazové renty a maximálne sumy úrazových dávok

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa od 1. júla 2023 mimoriadne o 10,1 % zvýši úrazové renty, pozostalostné úrazové renty, jednorazové odškodnenie, náhradu nákladov spojených s liečením a náhradu nákladov spojených s pohrebom. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom...

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Vysoká inflácia stále výrazne odkrajuje Slovákom z výplat, reálne mzdy klesli na začiatku roka o takmer 5 % Hoci mzdy v SR rástli tempom, ktoré patrilo k najvýraznejším za posledných 20 rokov, nedokázali odolať inflácii, a to už piaty kvartál po s...

Sociálna poisťovňa: Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od júla zvýši o 91 eur a dávka garančného poistenia o 279 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti a garančného poistenia, ktoré svojim poistencom priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa, bude od 1. júla vyššia. Maximálna dávka v nezamestnanosti sa zvýši o viac ako 91 eur mesačne a dávka garančného poisteni...

Sociálna poisťovňa mimoriadne zvýši od 1. júla 2023 dôchodky o 10,6 percenta

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa mimoriadne zvýši od júla 2023 všetky dôchodkové dávky. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej, ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za obdobie od 1. júla 2022 do 3...

Nezamestnanosť v 1. štvrťroku 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Miera nezamestnanosti klesla na 6,2 %, počet ľudí dlhodobo bez práce sa výrazne znížil Počet ľudí bez práce v prvých troch mesiacoch roka 2023 medziročne klesol o 5-tisíc osôb pod 170-tisíc. Výrazne sa znížil počet osôb dlhodobo nezamestnaných aj ...

Zamestnanosť v 1. štvrťroku 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Zamestnanosť SR začiatkom roka neklesla, pribudlo pracujúcich v službách, a najmä v Bratislavskom kraji Počet pracujúcich medziročne mierne vzrástol v 11 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. Vývoj podporil najmä prírastok pracujúcich v službách dob...

Povinná ePN pre lekárov od 1. júna 2023: Sociálna poisťovňa a jej informačné systémy sú na ich spracovanie pripravené

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Od 1. júna 2023 sú všeobecní lekári, ambulantní gynekológovia a zariadenia ústavnej starostlivosti povinní potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť elektronicky, a to vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke občana v nár...

Sociálna poisťovňa zasiela v júni dôchodcom ďalších takmer 23 tisíc rodičovských dôchodkov

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa priznala a jednorazovo 1. júna 2023 zasielala rodičovský dôchodok ďalším takmer 23 tisícom poberateľom dôchodkov (22 871). Ide o tých penzistov, ktorí poberajú starobný dôchodok a invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodk...

SZČO a zamestnávatelia: Ak ste si počas pandémie odložili splatnosť poistného za február 2021, uhradiť ho treba do konca júna 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávateľov, ktorí počas pandémie požiadali o odklad poistného za mesiac február 2021, že sa blíži jeho splatnosť. Povinnosť uhradiť ho majú do 30. júna 2023.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.