Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuality Národného inšpektorátu práce

Dátum:

Aktuality Národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce
Celoslovenské kontroly inšpekcie práce v roku 2016
Plán hlavných úloh Národného inšpektorátu práce na príslušný kalendárny rok zohľadňuje priority inšpekcie práce, ktorými sú odvetvia so zvýšenou mierou úrazovosti a rizika a činnosti vyžadujúce vysokú úroveň odbornosti v oblasti BOZP. Pri zostavovaní plánu celoslovenských kontrol BOZP sa berú do úvahy aj medzinárodné trendy v oblasti BOZP a záväzky vyplývajúce pre Slovensko z členstva v EÚ. V oblasti pracovnoprávnych vzťahov ostáva naďalej hlavnou prioritou potieranie nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a tie oblasti, na ktoré smerovalo v predchádzajúcom období najviac podnetov na porušovanie povinností zo strany zamestnávateľov.
V priebehu roka 2016 vykonajú inšpektori práce kontroly BOZP zamerané na:
-
bezpečnostnotechnickú službu,
-
dodržiavanie BOZP v stavebníctve, pri prevádzke drevoobrábacích, kovoobrábacích a tvárniacich strojov,
-
plnenie povinností zamestnávateľov pri vzniku pracovného úrazu,
-
sociálnu legislatívu v doprave u zamestnávateľov a na pozemných komunikáciách, so zameraním na zájazdové a diaľkové autobusy,
-
jadrovú energetiku,
-
prevenciu závažných priemyselných havárií.
V oblasti pracovnoprávnych vzťahov sa bude kontrola zameriavať na plnenie povinností zamestnávateľov v oblastiach:
-
poskytovania miezd zamestnancom,
-
zamestnávania na dohody a práce vykonávané mimo pracovného pomeru,
-
pracovných a mzdových podmienok zamestnancov v chránených dielňach,
-
plnenia povinností zamestnávateľa v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia,
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.