Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuality Národného inšpektorátu práce

Dátum:

Aktuality Národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce
Výsledky kontroly zameranej na dodržiavanie BOZP pri manipulácii s materiálom a pri jeho skladovaní
Zámerom mimoriadnej previerky, ktorá bola v termíne od 22.6.2015 do 30.6.2015 realizovaná vo všetkých krajoch Slovenska celkom 81 inšpektormi práce, bolo zlepšenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej "BOZP") v subjektoch vykonávajúcich skladovanie materiálov. Počas inšpekcie práce v 98 subjektoch bolo zistených spolu 539 nedostatkov, z toho 43 nedostatkov bolo závažných. Závažné porušenia sa týkali nebezpečnej manipulácie pri obsluhe motorových vozíkov, prideľovania pracovných prostriedkov zamestnancom v nevyhovujúcom technickom stave, používanie necertifikovaných alebo poškodených rebríkov a regálov, obsluha vyhradených technických zariadení bez platného dokladu o odbornej spôsobilosti, nevykonanie preventívnych organizačných opatrení pred poškodením podporno-pohybovej sústavy.
Viac informácií k výsledkom previerky, dôvodoch vydania rozhodnutí o zákaze a navrhnutých sankcií je uvedených v príspevku zverejnenom na webovej stránke NIP www.safework.gov.sk v rubrike "Dôležité oznamy".
Mimoriadne previerky "Škrtič"
Národný inšpektorát práce (ďalej len "NIP") v zmysle národného programu aktívneho starnutia naplánoval mimoriadne previerky s pracovným názvom "ŠKRTIČ", zamerané na kontrolu povinností vyplývajúcich zo zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesko
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.