Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuality Národného inšpektorátu práce

Dátum:

Aktuality Národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce
Hodnotenie stavu ochrany práce za rok 2014
Stav ochrany práce v SR za rok 2014 podrobne hodnotí správa, ktorú Národný inšpektorát práce v zmysle zákona o inšpekcii práce každoročne po uplynutí troch mesiacov od skončenia kalendárneho roka predkladá Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Správa špecifi kuje najzávažnejšie zistenia a poznatky orgánov inšpekcie práce a vývoj pracovnej úrazovosti a obsahuje poznatky orgánov inšpekcie práce na zlepšenie stavu ochrany práce. Správa obsahuje informácie o počtoch jednotlivých druhov výkonov vrátane poradenskej činnosti, ktorá je dôležitou súčasťou výkonu inšpekcie práce, ďalej informácie o počtoch sťažností a podaní, o zahraničnej spolupráci a počtoch vydaných oprávnení, osvedčení a preukazov zo strany inšpektorátov práce.
Správa s tabuľkovými výstupmi spracovanými na základe informačného systému ochrany práce je zverejnená na webovej stránke Národného inšpektorátu práce.
Počet subjektov kontrolovaných v rámci inšpekcie práce v roku 2014
Inšpektoráty práce v roku 2014 realizovali výkony inšpekcie práce celkovo v 27 001 subjektoch, čo predstavuje oproti roku 2013 nárast počtu kontrolovaných subjektov o 13,27%. Najviac kontrol bolo vykonaných v spo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.