Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuality Národného inšpektorátu práce

Dátum:

Aktuality Národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce
Letáky z edície "Pravidlá Dobrej praxe"
Národný inšpektorát práce vydal ďalšie
4 letáky
z tradičnej edície
"Pravidlá dobrej praxe"
. Spomenuté publikácie sú určené tak zamestnávateľom, ako aj zamestnancom, za účelom oboznámenia sa so základnými informáciami v danej oblasti. Nové letáky s témami
"Postup pri vzniku pracovných úrazov"
,
"Organizácia pracovného času v doprave"
,
"Odborná spôsobilosť"
a
"Stop diskriminácii"
stručne a výstižne vysvetľujú konkrétne pojmy a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov, odvolávajúc sa na príslušné právne predpisy. Vo formáte pdf ich možno stiahnuť z webovej stránky Národného inšpektorátu práce www.nip.sk, konkrétne položka Činnosť - publikácie.
Kontrola dodržiavania BOZP v malých podnikoch
V priebehu roka 2014 vykonali inšpektoráty práce v rámci celoslovenskej previerky zameranej na malé podniky spolu 175 inšpekcií práce. Pri týchto previerkach zistili 1 602 nedostatkov, z ktorých 100 bolo posúdených ako závažné. Z uvedeného počtu bolo najviac nedostatkov, až 481 zistených pri prevádzke vyhradených technických zariadení. Z toho 195 nedostatkov sa týkalo zanedbania preventívnych činností a technického stavu elektrických zariadení. Spolu 360 nedostatkov bolo zistených v oblasti riadenia BOZP, kde najčastejším zistením bolo neúplné hodnotenie nebezpečenstiev a identifikácia rizík, nedostatky v oblasti školenia zamestnancov, vo vydávaní pravidiel BOZP a vedení evidencie a technickej dokumentácie. Pri prevádzke ostatných strojov a zariadení bolo zistených spolu 216 nedostatkov, najviac
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.