Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuality národného inšpektorátu práce

Dátum:

Aktuality národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce
Výsledky činnosti útvarov kontroly nelegálneho zamestnávania za 2 mesiace ich aktívnej činnosti
Útvary kontroly nelegálneho zamestnávania (ďalej "ÚKNZ") pôsobia v rámci sústavy inšpekcie práce ako súčasť jednotlivých krajských inšpektorátov práce. Obsahové zameranie ich činnosti je oproti činnosti iných oddelení inšpektorátov práce zúžené výhradne na
kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
Uvedený zákaz ustanovuje zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ÚKNZ sú špecifické tým, že inšpekciu práce vykonávajú aj v popoludňajších a nočných hodinách, počas víkendov a aj počas dní pracovného pokoja.
Pri nadobudnutí podozrenia, že zamestnávateľ využíva závislú prácu fyzických osôb v rozpore so zákonom, vykonávajú kontrolu fyzických osôb nachádzajúcich sa na pracoviskách zamestnávateľa aj opakovane v tom istom dni, prípadne opakovane v inom zvolenom období.
V období od 1.10.2013 do 30.11.2013 vykonali inšpektori práce ÚKNZ inšpekciu práce v
2 288 kontrolovaných subjektoch
- u právnických a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi. Na prevádzkach kontrolovaných subjektov žiadali 5 335 fyzických osôb o preukázanie ich totožnosti a vysvetlenie dôvodu prítomnosti na pracovisku.
Činnosťou inšpektorov práce bolo zistené porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania zo strany 200 zamestnávateľov, ktorí nelegálne zamest návali 314 fyzických osôb.
V percentuálnom vyjadrení 8,74% kontrolovaných zamestnávateľov porušilo zákaz nelegálneho zamestnávania.
V zmysle zákona o i
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.