Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2015

Dátum:

V termíne od 18. do 20. novembra 2015 sa už tradične konala na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách XXVIII. medzinárodná konferencia "Aktuálne otázky bezpečnosti práce". Organizátorom konferencie bola Technická univerzita Košice, prostredníctvom Strojníckej fakulty, Katedry bezpečnosti a kvality produkcie v spolupráci s Národným inšpektorátom práce, Asociáciou pre BOZP a OPP a Zväzom automobilového priemyslu SR.

Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2015
doc. Ing.
Michaela
Balážiková
PhD.,
za organizačný výbor konferencie
doc. Ing.
Marianna
Tomašková
PhD.,
za organizačný výbor konferencie
Medzinárodná konferencia "Aktuálne otázky bezpečnosti práce" patrí medzi najväčšie a najprestížnejšie podujatie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej "BOZP") a bezpečnosti technických systémov (ďalej "BTS") na Slovensku.
Je zároveň národným podujatím v rámci kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci "Zdravé pracoviská bez stresu". Kampaň a jej sprievodné aktivity organizované na národných úrovniach propagujú používanie praktických nástrojov na identifikovanie a riešenie problémov na konkrétnych pracoviskách.
Cieľom kampane je zlepšiť pochopenie problematiky a prekonať rozdiely v názoroch prostredníctvom poskytovania pomoci a usmernení zamestnancom a zamestnávateľom a podporou využívania praktických a jednoduchých nástrojov. Pokiaľ ide o zamestnávateľov, cieľom kampane je presvedčiť ich, že príslušné zákonné povinnosti sú dôležité pre prevádzku úspešného podniku a udržanie motivovanej a zdravej pracovnej sily, a že riadenie stresu a psychosociálnych rizík si vyžaduje zavedenie organizačných opatrení.
Konferencia sa aj tento rok konala pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, JUDr. Jána Richtera, ktorého na konferencii zastúpil štátny tajomník Mgr. Branislav Ondruš.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.