Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová,
Národný inšpektorát práce, Košice
Popis prípadu
Zamestnanec (ďalej "poškodený") vykonával v kritický deň, kedy došlo k jeho pracovnému úrazu, spiľovanie označených stromov v poraste určenom zamestnávateľom, živnostníkom TL. Po cca troch hodinách od začiatku pracovnej činnosti, spiľoval smrek o rozmeroch: hrúbka v pni 35 cm a výška cca 20 m.
Pri spiľovaní zaveseného stromu porušil technologický postup. Následkom toho, strom zmenil smer pádu oproti určenému smeru a nespadol na zem, ale ostal opretý o vedľajší strom. Zo strany TL bol poškodený vyzvaný, aby opustil ohrozený priestor - TL mu oznámil, že pôjde pre traktor so závesom, ktorý bol odstavený v bezpečnej vzdialenosti od miesta ťažby. Následne mali zavesený strom spoločne stiahnuť dole. Poškodený však na výzvu nereagoval a ostal naďalej v ohrozenom priestore. Následne sa záves pravdepodobne p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.