Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad prvý
Zamestnanec SD (ďalej "poškodený") spolu s kolegami CHS a BL vykonávali práce na pokyn zástupcu stavbyvedúceho, ktorý im ráno o 7:00 hod. rozdelil úlohy. Išlo o práce súvisiace s výkopom a pokládkou kanalizačných rúr. Strojník BL vykonával pomocou kolesového rýpadla zemné a výkopové práce. Poškodený spolu s CHS mali za úlohu pomocou dosiek hrubých 5 cm, širokých 20 až 30 cm a dlhých cca 2 až 3,5 m vyhotoviť dočasnú stavebnú konštrukciu (ďalej "vrúbenie"), ktorá má chrániť steny výkopu proti zosuvu. V čase tesne pred úrazom zostúpil poškodený po rebríku do výkopu a prešiel na miesto vo vzdialenosti asi 1 m od predchádzajúceho vrúbenia, nachádzajúceho sa približne v strede dĺžky výkopu, kde chcel vyhotoviť ďalšie vrúbenie. Keď mu kolega CHS chcel podať do výkopu prvú dosku, došlo k odvaleniu zeminy a zasypaniu poškodeného. CHS a stavbyvedúci videli, ako došlo k odvaleniu zeminy. Skočili do výkopu a vyhrabávali poškodeného. Strojník počul, ako zástupca stavbyvedúceho kričal, že zasypalo chlapa a bežal pre ostatných robotníkov, aby prišli pomôcť pri vyprosťovaní poškodeného. Po cca 20 minútach vytiahli poškodeného z výkopu a poskytovali mu prvú pomoc. Po prí chode sanitky ho ponechali záchrannej zdravotnej službe, avšak oživovanie bolo neúspešné. Bezprostrednou príčinou smrti bolo udusenie pri stlačení hrudníka.
Zistené skutočnosti:
-
Poškodený pracoval u zamestnávateľa ako stavebný robotník.
-
Zamestnávateľ predložil záznam o školení zamestnancov (vrátane poškodeného) z predpisov BOZP.
-
Výkop bol v čase úrazu dlhý cca 15 m, široký 1,3 m a hlboký 2,5 m. Po celej dĺžke bol v troch miestach zabezpečený proti zosuvu vrúbením, drevenými doskami, pričom prvé vrúbenie bolo cca 2,5 m od začiatku výkopu, t.j. na mieste spoja dvoch kanalizačných rúr.
-
Približne v strede dĺžky výkopu boli zhotovené ďalšie dve vrúbenia, vzdialené navzájom cca 1 m, v blízkosti konca poslednej položenej kanalizačnej rúry na dne výkopu.
-
Každé vrúbenie pozostávalo z dvoch zvislých dosiek a jednej alebo dvoch drevených rozpier.
-
Uvedené vrúbenie bolo nedostatočné, nezabezpečovalo steny výkopu proti zosuvu v potrebnej dĺžke.
-
Pri uvedenom výkope používali zamestnanci fošňové paženie, čo je tzv. drevená výdreva. Oceľové ani drevené boxy sa nepoužívali.
-
Šetrením bolo zistené, že vedúci zamestnanec pravidelne kontroloval jednotlivé úseky stavby a k postupu prác nemal žiadne pripomienky. Takýto spôsob práce bol zaužívaný, čo potvrdila fotodokumentácia z miesta úrazu, z ktorej bolo zrejmé, že vrúbenie sa realizovalo len v miestach spojov kanalizačných rúr.
-
Steny výkopu pri takom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.