Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad prvý
Po čerpaní riadneho denného odpočinku v meste SP v Rakúsku zahájila osádka motorového vozidla s prípojným vozidlom pracovnú zmenu tým spôsobom, že zamestnanec XY (ďalej "poškodený") a jeho kolega AB naložili na vozidlo kontajner a následne sa pohli smerom na OW v Rakúsku. Vozidlo viedol AB, poškodený bol v tom čase v pracovnej pohotovosti ako spolujazdec. Po príchode do areálu konkrétnej firmy v OW začali obaja zamestnanci vykonávať úkony na vyloženie nákladu, k čomu bolo treba zacúvať k vykladacej rampe skladu. Poškodený vystúpil z vozidla a po dohode s vodičom začal navádzať vodiča počas cúvania k rampe, ktorá bola na úrovni obvodového plášťa budovy. Vodičovi dával signály pravou rukou a hlasom, ktoré vodič mohol vnímať cez pravé spätné zr kadlo a otvorené okná na kabíne vodiča. Poškodený nedodržal zásadu bezpečného navádzania vozidla zo strany vodiča (ľavá strana vozidla), pričom táto skutočnosť bola odôvodnená neprístupnosťou miesta pri vykladacej rampe vhodného na navádzanie vozidla, kde bol uložený iný kontajner.
Poškodený počas navádzania vozidla súčasne verbálne komunikoval s treťou osobou - skladníkom, ktorý stál vnútri budovy na nakladacej rampe, takže nevenoval dostatočnú pozornosť vykonávanej činnosti a cúvajúcemu vozidlu. Poškodený pravou rukou ukazoval vodičovi dohodnutý signál "môže" a zároveň stratil vizuálny kontakt so skladníkom vnútri budovy. Postihnutý sa ľavou rukou pokúsil odhrnúť gumové obloženie otvoru nad rampou v obvodovej stene budovy, čím vložil svoju ruku do dráhy cúvajúceho vozidla. Podľa výpovede poškodeného tento predpokladal, že ide o gumovú manžetu s väčšou hrúbkou a poddajnosťou, pričom v skutočnosti šlo len o tenký gumový pás nalepený na stenu budovy. Vodič akceptoval navádzací signál poškodeného a naďalej cúval, keď bol v tesnej blízkosti obvodového múra, následne narazil do budovy a zadná časť vozidla pritlačila ľavú ruku poškodeného o stenu budovy. Vodič AB zaregistroval náraz a krik, okamžite pohol vozidlom dopredu, čím došlo k uvoľneniu ruky poškodeného. Následne vodič AB vystúpil z vozidla a poskytol poškodenému prvú pomoc. Zamestnanci skladu privolali lekársku záchrannú službu. V dôsledku pritlačenia ruky o stenu došlo k devastačnému poškodeniu dvoch prstov a amputácii najprv jedného a potom ďalšieho prsta.
Zistené skutočnosti:
-
K pracovnému úrazu došlo v zahraničí.
-
Postihnutý pracoval u zamestnávateľa ako vodič na základe pracovnej zmluvy trvajúcej ku dňu úrazu 2 roky, 3 mesiace a 10 dní.
-
Zdroj úrazu - motorové vozidlo a prípojné vozidlo spĺňali technické podmienky na bezpečnú prevádzku na cestných pozemných komunikáciách.
-
V dobe udalosti používal poškodený osobný ochranný pracovný prostriedok - kožené rukavice, ktoré boli určené na ochranu pri manipulácii s kontajnermi.
-
Vodič AB zaistil cúvanie vozidla v zmysle platných pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.