Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad prvý
Zamestnankyňa XY (ďalej len "postihnutá") nastúpila na pracovnú zmenu trvajúcu od 6:00 do 14:00 hod. V kritický deň bola zmenovým majstrom určená ako obsluha prehliadacieho stroja COBBLE v dielni latexovania, pričom prácu mala vykonávať spoločne s kolegyňou ZB. Postihnutá a ZB vykonávali prácu samostatne, na základe výrobného príkazu orezávali s použitím rezacieho zariadenia prehliadacieho stroja metráž (základný koberec "200", slučka na gume) na kusové koberce určených rozmerov. Pri práci postupovali tak, že základný koberec naviedli z odvíjacej kolísky na pre hliadací stroj, ktorý je opatrený gumenými unášacími pásmi. Postihnutá zatlačením príslušného tlačidla na ovládacom pulte prehliadacieho stroja (sekcia rozvinutie a dopravní) uviedla do pohybu kolísku a unášacie pásy (prípadne len unášacie pásy) a posunula koberec smerom k rezaciemu zariadeniu až do roviny rezu priečnej píly. Potom postihnutá vystúpila po schodíkoch na plošinu prehliadacieho stola, kde spolu so spolupracovníčkou viackrát za sebou poznačili na koberci z oboch strán požadovaný rozmer. Postihnutá z plošiny zostúpila k ovládaciemu pultu stroja, kde príslušným tlačidlom posunula koberec do roviny rezu priečnej píly až po vopred poznačený rozmer. Následne zatlačením príslušného tlačidla na ovládacom pulte uviedla do pohybu priečnu pílu a vykonala priečny rez koberca. Počas zmeny musela postihnutá a spolupracovníčka koberec viackrát ručne povytiahnuť smerom k sebe, prípadne navíjaciemu zariadeniu, keďže sa nedal spoľahlivo naviesť po označené miesto rezania pomocou unášacích pásov. Pri ručnom povyťahovaní koberca jednou, prípadne obomi rukami siahali do roviny rezu priečnej kotúčovej píly. V čase cca pol hodiny pred koncom zmeny ZB ukladala odrezaný a zvinutý kusový koberec do vozíka. Postihnutá medzitým pokračovala v práci, príslušným tlačidlom na ovládacom paneli chcela koberec posunúť do roviny rezu priečnej píly po vopred poznačený rozmer. Keďže sa jej koberec nedal spoľahlivo naviesť do priestoru rezania po označené miesto rezania unášacími pásmi, siahla pravou rukou do priestoru rezania, chytila koberec na svojom konci a ťahala ho smerom k sebe, prípadne navíjaciemu zariadeniu. Zároveň mala v úmysle na ovládacom pulte zatlačiť tlačidlo Štart v sekcii priečne rezanie, ktoré bolo hneď vedľa. Zatlačením tlačidla Štart uviedla do pohybu kotúčovú pílu, určenú pre priečny rez a vykonala priečny rez po celej šírke koberca - posun píly po dráhe zľava doprava. Pri priečnom reze koberca došlo k zachyteniu a odrezaniu článku palca pravej ruky postihnutej pohybujúcim sa pílovým kotúčom.
Zistené skutočnosti:
-
Postihnutá pracovala v pracovnom zaradení pracovníčka obrubovne - kvalitárka na základe pracovnej zmluvy trvajúcej ku dňu úrazu 1 rok a 26 dní.
-
Absolvovala vstupné školenie z predpisov BOZP a inštruktáž na pracovisku.
-
Podľa predloženého výsledku lekárskej prehliadky bola postihnutá spôsobilá vykonávať pridelenú prácu.
-
Zamestnávateľ má vypracovaný technologický postup pre prehliadací stroj COBBLE.
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.