Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad prvý
Zamestnanec (ďalej "postihnutý") nastúpil ráno o 7.00 hod. na pracovnú zmenu, ktorá mala trvať do 19.00 hodiny. Po nástupe do práce bol majstrom pridelený na obrusovanie hrán platní v zámočníckej dielni. Prácu vykonával približne jednu hodinu, potom bol spolupracovníkom XY požiadaný o pomoc pri strihaní plechov na hydraulických tabuľových nožniciach CNTA 3150/16 - A, na ktorých strihali oceľové pásy 1000 x 50 mm na podložky rozmerov 50 x 35 mm. Prácu vykonávali tak, že XY spúšťal tabuľové nožnice obojručným stlačením ručného ovládača a postihnutý ručne posúval oceľové pásy do strihu tabuľových nožníc. Uzamykateľný spínač spôsobu prevádzky na hydraulických tabuľových nožniciach bol pri strihaní plechov v polohe "1 pracovník". Asi po nastrihaní 300 kusov štítkov, keď boli dva kusy oceľových pásov položené vedľa seba, pri posune oceľových pásov sa tieto skrížili pod pridržiavačom tabuľových nožníc. Postihnutý ich chcel rukou vyrovnať, vložil pravú ruku pod ochranný kryt, ale v tej chvíli XY stlačil tlačidlá obojručného spúšťania tabuľových nožníc a uviedol do činnosti strihací nástroj, pričom postihnutému hydraulický pridržiavač pritlačil články prstov pravej ruky.
Zistené skutočnosti:
-
Postihnutý pracoval u zamestnávateľa ako robotník na základe pracovnej zmluvy trvajúcej ku dňu úrazu spolu 15 rokov a 22 dní.
-
V riadnom termíne bol zaškolený z predpisov BOZP.
-
XY a ďalšie osoby boli oboznámení s návodom na obsluhu a údržbu hydraulických tabuľových nožníc CNTA-A, nie však postihnutý, ktorý touto prácou nebol poverený.
-
Podľa predloženého výsledku lekárskej prehliadky bol postihnutý spôsobilý vykonávať prácu za dodržania týchto podmienok: nie vo výške, len na zemi, bez väčšej fyzickej záťaže so šetrením chrbtice.
-
U zamestnancov zámočníckej dielne bola hneď po úraze postihnutého vykonaná dychová skúška na požitie alkoholických nápojov s negatívnym výsledkom.
-
Uzamykateľný spínač spôsobu prevádzky hydraulických tabuľových nožníc CNTA 3150/16-A sa pred začatím strihania podľa návodu na obsluhu hydraulických tabuľových nožníc dá do polohy "1 pracovník" alebo "2 pracovníci", čím sa odblokujú obvody ďalšieho ručného ovládania S26. Podmienkou pre spustenie pracovného zdvihu nožníc je súčasné zatlačenie tlačidiel ručného ovládania S25 a S26 obidvomi pracovníkmi.
-
Používaný spôsob obsluhy tabuľových nožníc CNTA-A bol u zamestnávateľa zaužívaný.
Na základe uvedených skutočností a zhodnotením dôkazov boli určené:
Zdroj pracovného úrazu:
III - 20 - hydraulické tabuľové nožnice typ CNTA 3150/16-A
Príčina pracovného úrazu:
6 - nesprávna organizácia práce
8 - používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom
11 - ohrozenie inými osobami, napr. odvedenie pozornosti pri práci, iné nesprávne a nebezpečné postupy
I)
Nedostatky zistené v príčinnej súvislosti s úrazom:
-
Zo strany postihnutého:
-
Postihnutý vykonával prácu na hydraulických tabuľových nožniciach bez poverenia majstra a zaškolenia z ich návodu na obsluhu, pričom pri práci vsunul prsty pravej ruky pod ochranný kryt hydraulických tabuľových nožníc, čo je v r
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.