Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad prvý
Zamestnanec v pozícii "operátor potravinárskej výroby" (ďalej len "postihnutý") nastúpil na 12 hodinovú pracovnú zmenu so začiatkom o 18.00 hod. a spolu s kolegom XY vykonával počas kritickej zmeny výmenu valcov na výrobnej linke. V čase, kedy došlo k úrazu, čo bolo cca 5 hodín po nástupe na pracovnú zmenu, spolupracovník XY obsluhoval kladkostroj a postihnutý povytiahol pomocou držadiel tyče valec a následne nacentrovali silón (plastový prípravok) do stredu valca. Po vyzdvihnutí kladkostrojom XY tlačil pojazd zdvíhacieho zariadenia a postihnutý pomocou držadiel tyče pootočil valec o 90° a začal s presunom mimo plošiny. Vtom sa valec prevážil, jeho vnútorná strana skĺzla dole, čím sa silón (plastový prípravok) presunul na vonkajšiu stranu valca, kde sa oprel o držadlo tyče a pomliaždil prst postihnutého.
Zistené skutočnosti:
-
Postihnutý pracoval u zamestnávateľa ako operátor výroby na základe pracovnej zmluvy v trvaní ku dňu úrazu spolu 19 rokov, 10 mesiacov a 9 dní.
-
Postihnutý absolvoval školenie z predpisov BOZP a bol oboznámený s návodom na údržbu linky.
-
Zamestnávateľ má vypracovaný zoznam na prideľovanie OOPP zamestnancom a vybavil postihnutého pracovným odevom a koženými topánkami s oceľovou špicou.
-
Pracovisko, na ktorom došlo k úrazu postihnutého, bolo dostatočne osvetlené a zdvíhacie zariadenie bolo vo vyhovujúcom technickom stave.
-
Valec má dĺžku cca 180 cm, priemer cca 20 cm a hmotnosť 134 kg.
-
Výmenu valcov vykonávali zamestnanci v nepravidelných intervaloch, cca 1 až 2x za mesiac.
-
Postihnutému sa valec prevážil asi mesiac a pol pred úrazom, kedy pracoval s kolegom AB. Postihnutý bol vtedy pri kladke a AB pri valci. Postihnutý prudko potlačil kladku a tým, že AB držal pravou rukou valec a ľavou silon, došlo k posunu valca v silikóne a následnému vyšmyknutiu valca. Tieto skutočnosti si nevyžiadali pracovný úraz a zamestnanci to nenahlásili vedúcemu zamestnancovi.
-
Bez toho, aby bol valec potiahnutý alebo potlačený obsluhou, nie je možné, aby sa vyšmykol.
-
Výmena valcov bola až do úrazu považovaná za bežnú nerizikovú prácu. Zamestnanci nehlásili vedúcim žiadne sprevádzajúce problémy. K vyšmyknutiu valcov došlo iba v dvoch zistených prípadoch, pričom v oboch bol jedným z účastníkov práve postihnutý.
-
Stred valca je daný orientačne dvomi imbusovými skrutkami.
Na základe uvedených skutočností a zhodnotením dôkazov boli určené:
Zdroj pracovného úrazu:
III - 40 - zvláštne potravinárske stroje
Príčina pracovného úrazu:
8 - Používanie nebezpečných postupov
I)
Nedostatky zistené v príčinnej súvislosti s úrazom:
-
Zo strany postihnutého:
-
Zamestnanec (postihnutý) nedodržal určené pracovné postupy (pri vyťahovaní valcov mal postupovať pomaly a opatrne, pričom valec nesmie byť silne ťahaný ani tlačený, aby sa neposunul v prípravku a neprevážil). Postihnutý b
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.