Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad prvý
Zamestnankyňa (ďalej "postihnutá") nastúpila na rannú pracovnú zmenu so začiatkom o 6:00 hod. Pracovala na svojom obvyklom pracovnom mieste pri obsluhe napeňovacieho stroja. Približne v čase o 7:00 hod. jej majster nariadil, aby mu priniesla svoju dochádzkovú kartu, ktorú mala uloženú vo svojej skrinke v šatni. Postihnutá sa vybrala do šatne po nakladacej rampe, ktorú na presun do šatne a späť používali bežne aj ostatní zamestnanci. Na rampu vyšla cez otvorenú bránu po rozhrnutí plastových pásov, ktoré boli na bráne upevnené. Podľa vlastného vyjadrenia videla na rampe vysokozdvižný vozík, ktorý riadil pán XY. Vodič vozíka XY práve naberal na vidlice vozíka paletu výliskov a bol otočený chrbtom k postihnutej. Postihnutá chcela prejsť popri stene výrobnej haly poza vozík práve v momente, kedy XY s vozíkom cúvol a zadnou časťou vozíka ju pritlačil o stenu výrobnej haly. Následne jej zamestnávateľ zabezpečil odvoz na lekárske vyšetrenie. Lekár diagnostikoval zatvorené zlomeniny panvovej oblasti.
Zistené skutočnosti:
-
Postihnutá pracovala u zamestnávateľa ako obsluha napeňovacej linky na základe pracovnej zmluvy trvajúcej ku dňu úrazu spolu 10 rokov.
-
Postihnutá absolvovala periodické školenie z predpisov BOZP podľa predloženého školiaceho a učebného plánu 1 rok pred predmetným úrazom.
-
Podľa predloženého výsledku lekárskej prehliadky bola postihnutá spôsobilá vykonávať pridelenú prácu vo výrobe, kde sa montujú svietidlá, charakter pracoviska: nerizikové.
-
Vodič vysokozdvižného vozíka XY vo svojej výpovedi uviedol, že v momente, kedy zatáčal aby mohol naložiť palety s výliskami na vidlice, nevidel vedľa steny nikoho. Postihnutá mu vybehla do jazdnej dráhy spoza chrbta v momente, kedy vyrovnával vozík. To, že niekto vybehne z dverí vedľa steny poza jeho chrbát nepredvídal, a ani nemohol predpokladať. Takýto priebeh úrazového deja potvrdila vo svojej výpovedi aj postihnutá.
-
Bezprostredne po vzniku úrazu vykonal zamestnávateľ u vodiča vysokozdvižného vozíka dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu v krvi s negatívnym výsledkom.
-
Šetrením okolností vzniku úrazu inšpektor práce zistil, že vonkajšiu nakladaciu rampu, po ktorej sa pohybujú vysokozdvižné motorové vozíky a vykonávajú tu manipulačné práce pri nakládke a vykládke materiálu, používajú zamestnanci s vedomím zamestnávateľa bežne ako komunikáciu na prechod do šatne a späť.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.