Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad prvý
V deň úrazu vykonával postihnutý spolu s ďalšími spolupracovníkmi demontáž výložníka autobágra. Výložník demontovali spôsobom, že pomocou kladiva vyrážali spojovacie čapy, ktorými bol výložník spojený. Približne v polovici pracovnej zmeny zistili, že k vyrážaniu potrebujú aj druhé kladivo, ktoré sa nachádzalo na druhom rozobratom autobágri. Preto sa postihnutý spolu s ďalším kolegom rozhodli, že idú pohľadať kladivo. Postihnutý vystúpil z ľavej strany na podvozok autobágra po rebríku, ktorý je jeho súčasťou. Keď sa už nachádzal na podvozku, kolega mu zakričal, že našiel hľadané kladivo, preto postihnutý začal vzápätí zostupovať po rebríku smerom dole. Ako schádzal, došlo u neho ku strate rovnováhy a následne k pádu z rebríka, pri ktorom utrpel závažný pracovný úraz, zlomeninu ľavej nohy a poranil si aj iné časti tela, koleno a lakeť.
Zistené skutočnosti:
-
Postihnutý pracoval u zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy 12 rokov a 9 mesiacov.
-
Bol pravidelne a preukázateľne oboznamovaný s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, naposledy 8 mesiacov pred vyšetrovaným úrazom.
-
V čase úrazu mal obutú predpísanú ochrannú obuv, ktorá mu bola pridelená zamestnávateľom.
-
Očitým svedkom udalosti nebola žiadna osoba.
-
Vykonaná skúška na alkohol bola pozitívna, s výsledkom 1g/l.
Na základe uvedených skutočností a zhodnotením dôkazov boli určené:
Zdroj pracovného úrazu:
IV - 45 - schody, rebríky, výstupy - pády osôb na nich a z nich
Príčina pracovného úrazu:
8 - používanie nebezpečných postupov - práca pod vplyvom alkoholu
Nedostatky zistené v príčinnej súvislosti s úrazom:
I)
V príčinnej súvislosti s udalosťou:
-
Zo strany postihnutého bolo zistené porušenie bezpečnostných predpisov v tom, že požíval alkoholické nápoje na pracovisku zamestnávateľa, čo je v rozpore s § 12 ods. 2) písm. k) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
-
Zo strany zamestnávateľa - neboli zistené.
II)
Iné nedostatky, zistené pri šetrení úrazu inšpektorátom práce, ktoré neboli v príčinnej súvislosti s udalosťou:
-
Zo strany postihnutého - neboli zistené.
-
Zo strany zamestnávateľa bolo zistené, že nevyžaduje dodržiavanie právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, čo je v rozpore s § 9 ods. 1) písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Porušenie zamestnávateľa v tomto prípade spočíva v tom, že nekontroluje, či zamestnanci nie sú v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu.
Inšpektorát práce zaviazal zamestnávateľa prijať trvalé opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku.
Prípad druhý
Zamestnanci stavebnej výroby nastúpili na riadnu pracovnú zmenu so začiatkom výkonu práce o 6,30 hod. Vedúci stavebnej výroby pridelil troch zamestnancov na stavbu, kde prebrali montáž strediacich objímok a iných prípravných prác. Práce vo výkope im zakázal vykonávať bez jeho príto
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.